7- a- \6_5j. Jaargang 1: No. 4-1» KERKDIENSTEN 1.0 e. zondag na Pinksteren. Zondag: 6.30 leesm. v. d, levende en overleden leden van de paardever- zek. 8.1-0 leesm. v. int. v. d. fam. Janssen - Spreeuwenberg. '9.15 kindermis 10.15 Hoogmis v. d. overl. kam. Poels - Koonings. 2 u Lofo Maandag: 7».30 Ism. v. d. overl,. ouders Coenen - Spreeuwenberg. Dinsdag: 7«30 gez. H. Mis uit dankbaarh. v. d. fam. v. Ooi - Althuizen. Woensdag: 7-30 leesm. v, Maria Verhoeven en overl. fam. Donderdag: feest van Maria ten hemelopneming verplichte feestdag: 6.30 leesm. v» Hendrikus v. d. Ven 8.10 lsm, v. int. v. d. fam. Bos - Janssen.. 9.15 kindermis 1.0.15 Hoogmis best. jaarget. v. Huberdina Bleeck en Hendrik Ingenbleek. - 2 u Lof. Vrijdag: 7«..30 lsm. uit dankbaarh, v. d. fam. Janssen - Verstegen. Zaterdag: 7«30 leesm. v. d. overl. fam. Nelissen - Deckers, ge legeheid "om-te bi-echten van 7 tot 8 uur. S.V. "IJSSELSTEYN" training: Door het bestuur van onze sportvereniging is verleden week een overeenkomst gesloten met de bekende trainer Le.o Smits uit Helmond. Hij zal het komende seizoen de training verzorgen van Senioren-elftal len. Dhr, Smits is in zijn goede jaren achterhoede-speler- geweest bij Hel mond I. Ook is hij gediplomeerd oefenmeester en heeft meerdere jaren practische ervaring opgedaan bij verschillende clubs. De eerste trainingsavond zal plaats hebben op 13 aug. a.s. om 7«30 uur. Wn hopen dat alle spelers boven 18 jaar aanwezig zullen zijn om zodoende goed van start te kunnen gaan zoals dit ook verleden jaar was. Veel succes. S p o r t - t o t o: A.s, dinsdagavond 13 aug, worden de nieuwe toto-for mulieren weer ingenomen. Ook zullen de nieuwe registratiekaarten worden yerstrekt welke waren ingediend door de deelnemers. Wij delen de deelne- ■rs verder mede dat deze dag is vastgesteld in verband met 15 aug. nelmelvaartsdag. Normaal wordt de poule-avond op donderdag gehouden te beginnen op 22 aug. a.s. VETERANEN, Zaterdag 10 aug. IJsselsteyn - Blitterswijck» Aanvang 7 uur. Opstelling: L, Swinkels. J. Teunissen H. Koonings. P. Reynders. Paul. Arts H. Litjens. Er. v. d. Weyer, Jac. Michels P. Koonings L. v. Soest» Jo. Janssen» res. L» Rutten. A.s, zaterdaec 17 aug, Cv, STRUM IJ SSEIS TE YN .JEUGDVOETBAL, Op uitnodiging van de voetbalvereniging Oostrum zal IJsselsteyn op 17 en 13 aug. a.s. deelrmen met twee jeugdelftallen aan het aldaar te houden jeugdtournooiOp zaterdag 17 aug, met een B-elftal en zondagsmid dag met een A-elftal. Het B.-Elftal wordt a.s woensdag op de trainings avond bekend gemaakt.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1