17 - 7 - '63.Jaargang1No. 38 KERKDIENSTEN- 7e zondag na Pinksteren. Zondag: 6.30 leesm, v. zek, int. 8.10 leesm. v. Renier Swinkels en Jo en Antonettè'Swinkels 9.15 kindermis 10.15 Hoogmis v. zek. int. 2 u Lof Maandag: 7»30 leesm. v, Albert Vérheyen z.a. Ism. v. d. overl. fam. Vergeldt Dinsdag: 7-50 leesm, v,.d. overl. fam. Mulders - Thissen z.a, lsm. v. Maria Verhoeven en overl fam. Woensdag - 7«30 maandd. v. Maria Janssen - Winnen z.a. lsm. v. int. v. d. fam. Bos - Janssen. Donderdag: 7-30 leesm. v. int, 'v. d. fam, Wismans - Gooren z.a. leesm. v. d, overl. fam Bovee - Cuypers Vrijdag: 7.30 leesm.v. int. v. d. fam. Peters - Michels z.a. lsm. v. d. overl. fam. Janssen - Smeets. Zaterdag: 7>30 leesm.. t.e.v, H. Gerardus v. d. fam. Keyzers - Smeets 9.30 pl, huw. mis v, h. bruidspaar Smits - Bovee gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur Misdienaars: Bos - Kuunders en Spreeuwenberg - Pouwels. TUI lï BOUWVERENIGING Met ingang'van Maandag wordt er niet meer s middags naar de veiling gereden. Alle producten -moeten dan s morgens om kwart over zeven aan de loods zijn. AUGURKENSORTEBRDERSZij die interesse hebben voor het sorteren van augurken worden verzocht zich vóór maandag 22 Juli op te geven bij M. Arts secr. Tel 351. Uitslag loterij t.b.v. Gemeenschapshuis te IJsselsteyn. Hoofdprij's (koeikast)lot no. 287 Verdere prj ;jsbepalende nummers ^ijn no. 1247, no 84, no. 2230, no 137, no. 14, no. 2705, no 2709, no 127, no.819 De prijzen blijven .14 dagen na bekendmaking in dit blad beschik baar. Daarna vervallen de prijzen aan de Stichting. Bij een priJsbepalend lot gelieve men zich te melden bij de secr. der Stichting. A.J. Steverink, Lovinckplein 7, te IJsselsteyn. (tel. 04785-255) SCHOQLNIEUWS I.v.m. enkele wijzingen aangaande het nieuwe schooljaar stellen wij de ouders gaarne van het volgende op de hoogte: Met ingang van 1 aug, a.s. is aan -onze school als 9e leerkracht benoemd MeJ. W. Muysers uit Merselo. Het nieuwe schooljaar begint op maandag 26 aug. a.s. Het winterseizoen, dit is de tijd waarin er zaterdags geen school is en woensdagmiddag wel, loopt van maandag 4 nov. 1963 t/nu 14-mrt. 1964. Gedurende het winterseizoe zijn de schooltijden van maandag t/m. vrijdag 's morgens van 8.45 - 11.45 uur en. 's middags van 1 - 3-15 uur. Buiten het winterseizoen zijn de schooltijden op .maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 's morgens van 8.45 - 11.45Uen 1s middags van 1.30 uur - 3>30 uur. Op woensdag en zaterdagmorgen van 8.45 12 uur Op de eerste vrijdagen ennSerkeliJke feestdagen begint de morgen schooltijd om 9 uur, indien de H, Mis om half 8 is. Als de H. Mis om 8 uur is begint de morgenschooltijd om 9<15 uur

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1