3 - 7 - 165Jaargang I: No 56. KERK DIENSTEN. 5e zondag na Pinksteren. Zondag: 6.50 leesm. v. zek. inu. 8.10 Ism. v. Gerard en Willy Puts 9.15 kindermis 10.15 Hoogmis v. zek. int. geen Lof Maanddelijkse collecte voor de kerk. Maandag 9 u gez. H. Mis v. d, levende en overl. leden van de Boeren leenbank. Dinsdag: 8 u gez. Jaarget. v. Egberdina Peeters - v. Asten. Woensdag: 8 u maandd. v. Gerard Deters. Donderdag: 8 u lsm. v. int. v. d. fam. Wismans - Gooren. Vrijdag: 8 u lsm. v« d- overl. ouders Weyers' Zaterdag: 8 u gez. Jaarget. v. Antoon Janssen. 9.50 pl. huw. mis v. b. bruidspaar Kuypers - Janssen, gelegenheid om te biechten van 7 b t 8 uur. Misdienaars: Spreeuwenberg - Pouwels en Geurts - Rooyackers. Boerenleenbank Om bet persoreel in.de gelegenheid te stellen kermis te vieren zal de boerenleenbank in deze dagen beperkt open zijn, waarom wij U vragen rekening te houden met onderstaande open stellingsuren: Maandag 8 Juli: De gehele dag gesloten Dinsdag 9 Juli en woensdag .10. Juli ALLEEN geopend van 9 t/m. 12 uur v.m. Indien er cliënten zijn die dringend buiten deze openstel- uren geld nodig hebben of door omstandigheden meer in huis hebben dan zij met deze dagen verantwoord achten, dan zullen wij hen NA TELEFONISCH AFSPRAAK trachten te gerieven. Tel. nr. kassier thuis: 35^* H^_Misj_ Het bestuur heeft besloten om jaarlijks met de kermis een H. Mis te laten celebreren voor de levende en overleden leden van de Boeren leenbank. A.s. kermismaandag om 9 uur zal deze dit Jaar zijn en het bestuur hoopt dat veel leden deze H. Mis_zullen bijwonen. Kind-ex-'bi.jsla.gj_ Mogen wij de zelfstandigen die een aanvrag 2 voor de kinderbijslag indienden er aan herinneren dat het 2e kwartaal voorbij is en daarom het tweede aanvraagformulier moeten worden ingevuld en in gestuurd STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS Het bestuur van de stichting Gemeenschapshuis maakt het volgende bekend. Van verschillende zijde is aan het bestuur der stichting ver zocht de zaal tijdens de kermisdagen open te stellen. Het bestuur der stichting h>eft gemeend en besloten aan dit verzoek gedeeltelijk te voldoen. Op zondag 7 Juli a.s. zal .<tt gemeenschapshuis opengesteld zijn vanaf de Hoogmis tot - sluitingstijd-. Ook zal dit het geval, zijn op woens dag 10 Juli 's avonds van 7 uur tot sluitingstijd. Dus niet op de kermisdagen maandag en dinsdag. Op bovengenoemde openstellingsdagen kunt U gezellig in het gemeen schapshuis bijeenzitten. Op beide avonden zal het orkest van Jo van Els voor een zo goed mogelijke stemming zorgen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1