27- 6 - '63- Jaargang 1 No. 35 EERDIENSTEN 4e zonaag na Pinksteren. Zondag: 6.30 leesm. v. d. fam. Litjens - Pleurkens 8.10 leesm. ulo dankbaarh. v. d. fam. Peeters - Michels 9«15 kindermis 10.15.Hoogmis "best, jaarget. v. Johannes Keyzers en Cathar Janssen 2 u Lof Maandag: 7*^5 g©z'. zieled. v. d. overl. ouders Smeets - Janssen 7*5.0 leesm. v. Martinus en Hendrikus Arts. Dinsdag: 7*15 leesm. v. int. van de fam Litjens - Gielens 7*50 leesm. v. d, overl. fam. Janssen - Spreeuwenberg Woensdag: 7*^5 gez. jaarget. v. Harry Goümans 7.50 maandd. v. Albert Verheyen Donderdag: 7-15 leesm. v. Jacoba Fleurkens - Rongen en zoon Piet 7* 50 Ism. v. d. overl. fam. v. d. Pas - Ousters. Vrijdag: eerste vrijdag v'. d. maand. 7 u gezy H. Mis t.e.v. H. Hart gest. jaargen. v. Catherine, v. Lipzig - Geurts en Maria v. Lipzig Willemsen: na de H uitstelling en oefening van eerherstel 8 u lsm. v. Maria Verhoeven en overl. fam. Zaterdag: 7*15 maandd. v, Anna Maria Hellegers - Cremers 7- 50 leesm. t.e.v. Ö-.L. Vrouw v. Altijdd. Bijst. en Pater Karei v. d. fam. Puts. gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur. Misdienaars: Vullings - Flinsenberg en Bos - Kuunders. Loterij "leek_help_zielzorger" in het bisdom Roermond. Volgens de ontvangen trekkingsiijsren van de gehouden loterij door "Leek help zielzorger'-' ten bate van de kerkenbouw in Limburg is er, in tegenstelling tot de vorige loterij, helaas geen prijsbep- alend lot in IJsselsteyn door ons verkocht. Men medewerking van een 20-tal meisjes en jongens zijn in onze parochie 530 loten aan de kerk verkocht kunnen worden en wij danken dan ook allen die hebben meegeholpen om dit prachtige resultaat te bereiken, enerzijds door het kopen van loten en anderzijds door de be reidwillige medewerking bij de verkoop. Vein deze opbrengst ad. 530.komt een gedeelte groot 112.60 rechtstreeks ten goede aan onze eigen kerk en wanneer wij tenslotte nog mededelen dat bij de vorige loterij 520 loten werden verkocht, dar. mogen we gerust trots zijn op hetgeen de IJsselsteynse gemeenschap weer aan dit doel heeft bijgedragen. Al is er dan geen prijs in IJsselsteyn gevallen dan zal het „och voor iedereen^een voldoening zijn te weten dat mede door deze loterij de financiële last van de bisschop voor de nieuwe kerken in Limburg enigzins kon worden verlicht. VETERANENVOETBAL Zaterdag 29 juni. Aanvang 7 uur. IJsselsteyn - Sevenum. Opstelling: L. Swinkels J. Teunissen H. Litjens Chr. Hellegers. Jac. Michels P. Reynders Paul. Arts Fr. v, d. Weyer Jo. Janssen L. Rutten L. v. Soest res. G. Janssen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1