Jaargang 4 Ho- JG-. K -E R K D I E.H S T E N 3e zondag na PinksterenT Zondag: 6.30 leesm» t.e.v. O.L. Vrouw v. Altijdd. bijst, en de- H* Gerardus v. d, fam. Keyzers - v. d. Munckhof 8,10' leesm, v=d. overl. fam. Vergeldt .9.15 kindermis 10.15 Hoogmi's*v.d. overlfam, Philipsên - T'etmissen2\ u lof. Maandag: 7*15 leesm. v, Gerard Deters. 7 c 50 Leesm, v. int. vVfrv fam. Swinkels - Janssen. Dinsdag: 7-15 leesm. y» int-, v. d. fam. Swinkels - Claessen. 7.50 gesticht, jaarget. v. Jan en Jeanette Poels. Woensdag: 7»15 maandd. v. Maria Janssen - Winnen. 7.5O leesm.- v.d. overl,- fam. Wismans - v. Veghelo Donderdag: "7.15 leesm. v. Pe-tronella Nigs sen- - Bill ekens 7.50 leesm. v, Willem Vollenberg. Vrijdag: 7*15 leesm, v. d, overl..fam. Mulders-Thissen, 7-50 leesm. v. d. overl. ouders - v. Ve'ghel - Verheyen. Zaterdag: Peest van de - apostelen Petrus en Paulus, feest van devotie 7 leesm. v. d. overl..fam. Janssen - Spreeuwenberg 8 u Hoogmis v. zek. int. Gelegeheid om -te. biechten van 7-8. Misdienaars: Geurts - Rooyackers", en de Wit - Peetere. RWITEPCLUB: "DE PEELDBAVEP" Donderdag 27. juni zal de.ruiterclub een vergadering houden in clublokaal' J-. Bos, Aanvang 8:. 3 0' uur. Alle leden zijn van harte welkom. Zondag 16 juni j.l. werden te Venray ruiterwèdstrijden gehouden. Hieraan namen ook ruiters uit IJsselsteyn aan deel en niet zonder succes, want met dressuur lieht behaalde: L. Janssen 2e, J. Bovee Ge, 5e JRongen 6e W, Camps, en H. Spre-euwenberg. 8e Pierre v. Ass. Ook bij het springen stonden-onze ruiters met hun paarden hun mannetje. Hierbij werden de volgende prijzen behaald: 2e J. Philipsen 3e J. Bovee 9e W. Camps. Zondag a.s. gaan de ruiters hun geluk beproeven in Westerbeek» Hopelijk staa-t Vrouwe Portuna ook hier weer aan hun zijde, zodat zij ook hier we.er de nodige prijzen weten te behalen. .S P 0 R T V E R E H I G I 'H' G. "IJS SELSTEYH Sluiting boekjaar 1962/1963» Wij delen de rekeninghouders mede om alle rekeningen in te dienen vóór 1 juli a.s. Ook de- leden diein dit seizoen declaraties of andere onkosten hebben gemaakt voor de ver. worden eveneens verzocht dene bij het secretariaat in te dien vóór 1 juli a.s. Verder delen wij mede dat alleen betalingen worden gedaan tegen overlegging van kwitantie en vóór bovengenoemde datum. ContributieDe gelegeheid voor het betalen van. contributie over het seizoen-.1962/1963 is nog -mogelijk tot 1 juli. Vóór degenen die dan niet voldaan hebben ontvangen hierna nog een aanschrijving om dit-als nog binnen 1G dagen te doen. Hadien vervalt het lidmaatschap van de ver eniging.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1