12 - 6 - '63- Jaargang 1. No. 33 KERKDIENSTEN 2e zondag na Pinksteren. Kondag: 6.30 lsm. v. bijz. intentie 8.10 lsm. t.e.v, O.L. Vrouw v. Altijddurende bijstand, v. d. fam. Arts - v, Eyck, 9.13 kindermis 10.13 Hoogmis v. zek. int. na de Hoogmis H. Sacramentsprocessie, geen Lof 1e collecte voor de versiering tijdens de processie. Maandag: 7*13 leesm. v. Petronella Nijssen - Billekens. 7.30 leesm. t.e.v. H. Joseph. Dinsdag: 7*1.5 leesm. v. d. overl. fam. Vergeldt - Burgers. 7*30 lsm. uit dankbaarh. v. d. fam. Smits - Maessen. Woensdag: 7 uur lsm. uit dankbaarh. v. d. fam. Philipsen - v. d. Sterren. Donderdag: 7«15 Maandd. v. Peter Johannes v. d. Sterren. 7.50 'lsm. v. d. overl. fam. Cox - de Lauw. Vrijdag: Feest van het H. Hart v. Jezus. 7- u gez. K. Mis t.e.v. H. Hart v. bijz. int. Na de H. Mis uitstelling en oefening van eerherstel 8. u we'ckdien.st v. Albert Verheyen. Zaterdag: 7.15 leesm. v. int. v. d. fam. Hellegers - Cremers. 9.30 pl. huw. mis v. h. bruidspaar Philipsen - Teunissen» gelegenheid oim te biechten van 7 tot 8 uur. Volgorde van de processie: 1 Parochievaandel 2 Schoolkinderen 3 Meisjesgilde B.J.B. en overige meisjes 5 Jonge Boeren. 6 Mannen 7 Fanfare 8 Kerkkoor 9 Bruidjes, Misdienaars en allerheiligste Men wordt verzocht flink hardop mee te bidden. Het voorbidden zal weer geschieden vanaf het gebouw van de boerenbond. Om de versiering tijdens de processie verder uit te' breiden zullen we vandaag een collecte houden, welke we in Uw milddadigheid aanbevelen. Misdienaars: Bos -- Kuunders Spreeuwenberg - Pouwels. .KATHOLIEKE MEISJESGILDE. Alle meisjes worden verzocht a.s. zondag na de Hoogmis, in uniform met de sacramentsprocessie mee te trekken. De leidsters. J.B..T.B. De op^5 juni vastgestelde voetbalwedstrijd tegen.de veteranen van Sportvereniging IJsselsteyn zal 's avonds om 7 uur beginnen. Zij die zich hiervoor opgegeven hebben worden verzocht on tijd op het terrein 1 aanwezig te zijn in verband met het opstellen van het elftal. VeterannnvoetbalWedstrijd: J.B.T.B. - VETERANEN zaterdag 15 juni a.s. Aanvang 7 uur. Jo. Janssen. J. Teunissen H. Litjens A. Poels. H. 'v. Dierendonck. L. v. Soest. Fr. v. d. Weyer. Jac. Michels. P. Arts. L. Rutten. G. Janssen res. P. Reyndêrs.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1