Jasrgang 1no 29 15 - 5 - '63. 5e zonaag na i-asen; Zondag 6.30 Ism. v. zekere intentie. 8.10 Ism v. Gerard van Bierendonck 9-15 kindermis 10.15 Hoogmis v. zekere intentie 2 uur lof. Maandag, Dinsdag en 'woensdag zijn de kruisdagen, de H.Mis is dan om 7 uur en na dë H.Mis kruisprocessie Maandag 7 uur maandd. v. Jeter Johannes v.d. Sterren, na de H.Mis kruisprocessie. 6.30 avondmis voor de levende en overl. leden v.d. "boerenbond. Dinsdag 7 uur lsm. uit dankb. v.d. fam Drabbels-lïellen, na de H.Mis kruisprocessie. 8 uur lsm. v. zekere intentie. Woensdag 7 uur lsm v. zekere intentie, waarna kruisprocessei 9.30 pl. huw. mis v.h. bruidspaar Engelen - v.VVell. Donderdag Feest van 's Heren Hemelvaart, verplichte feestdag. 6.30 lsm. v. zekere intentie. 8 uur lsm. waaronder eerste H. Communie der kinderen. Na de H.Mis toe wijding v.d. communicanten aan Laria. 9*15 kindermis 10.15 Hoogmis v. zekere intentie 2 uur lof. Vrijdag 7*15 weekdienst v. Albert Verheyen 7.50 lsm v. zekere intentie. Zaterdag 7-15 maandd. v. Maria Janssen-Viinnen '7.5O lsm v. zekere intentie gelegenheid om te biechten van 7* tot 8 uur Vrijdag begint de noveen voor het Pinksterfeest. Na de H.Missen zal dan 7 maal het weesgegroet en het gebed tot de H.Geest worden gebeden. B.J.B. en J.B.T.B. Op n pasgehouden kringvergadering is de datum van de kring - bedevaart vastgesteld, n.l. 25 mei, dus volgende week zaterdag, We gaan naar Oostrum, waar we om 8 uur samen een H. Mis zullen opdragen, daarna processie. Bijeenkomst 7-15 uur aan de kerk. Verder is op deze kringvergadering gesproKen over 'n uit wisseling in kringverband. Deze uitwisseling zou twee dagen duren hoogstwaarschijnlijk een week-end- waarin we 'n bezoek zouden brengen aan een kring in Duitsland of België. Er zal natuurlijk gezorgd worden, dat zowel de meisjes als de jongens aan hun trekken komen. Bij voldoende belangstelling zal 'n dergelijk week-end nog in 4©,# komende zomer of herfst plaatsvinden. Gelieve in ieder geval 'vóór 25 mei, dus vóór de kringbedevaart, op te geven bij de voorzits)ter die desgewenst nog verdere inlichtingen kan geven. Ook willensj de leden er nogmaals op wijzen dat ze, als ze mee willen gaan met het uitstapje, 13 juni a.s. naar Schiphol, K.R.O. studio en de Loosdrechtse Tlassen, ze dit onmiddellijk bij het bestuur moeten opgeven,' dit i.v.m. de entree-kaarten voor de K.R.O. studio. Zoals al eerder bekend werd gemaakt opgave tot 20 mei dus maandag a.s. ko'sten ong. j7.50 p.p. waarvan ƒ2.50 bij opgave.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1