=lèi- 17 - 4 - '63. jaargang: aio 23- .KERKDIENSTEN. Beloken Pasen. Zondag. 6.30 lsm. 8.:10 leesm. v- - overl fam. Poels - Jacobs 9.13 kindermis 1*0.15 Hoogmis v. d. overl. fam. ilifillems - Verheyen 2 u Lof. Maandag: 7-15 l§m. v. L.ambertus Arts en Theodora Poels. 7.50 lsm Dinsdag: 7-15 lsm. v. cu overl. 'ouder uieurkens•- Claessens 7.50 Woensdag: 7<15 ruandd v. Maria Janssen - Afinnen.' 7.59 l$esmis. Donderdag: Feesr van de H. Marcus 7.00 l§esm. v. int. v. d. fam. Peeters - Verhaegh, na- ae H. Mis St. Marcus Processie S u leesm. Vrijdag: 7 15 leepn. t.e.v. H. Geest v, zek. Int. Zaterdag; ?.1p l.eesm. o-erard Deters. 10 u pi. Hoogmis bij gelegenheid Van het 25'jarig huw. v. v d. Pas - Ousters. Gelegenheid om te bishten van 7 tot 8. BCERIIHTENPCND Op dinsdag 23 april is in liet gemeenscnapshuis voor r)e leden van de Boerinnenbond en de B.J.B. een lezing over bloemen en kamerplanten. Deze lezing zal verzorgd worden door Mevr. Lommem - Litjens uit Wanssum AANVANG 8 uur precies. -u—o— 0-0—o—o—o—o— Op zondag 28 april zal de K:ring Venray naar verdiepingsmorgen houden in het gemeenschapshuis te Oostrum. 9 Uur H. Mis, waarna koffie tafel, daarna, zal Aalm. Heymans een inleiding houden. Ook ae dames kunnen hieraan deelnemen, kosten 1 25 p»p* Deelnemers kannen zich opgeven tot zondag 21 april oij een der bestuursleden. Fanfare*"DE PEELKLANK" Het bestuur van -onze fanfare verzoekt bij.deze, dat de jongens, welke zich hebben opgegeven voor opleiding bij de drummers volgende week dinsdagavond om 8?uur in het gemeenschapshuis komèn. Tevens worden de. leden en het bestuur riendelijk verzocht a.s. zaterdag om kwart voor acht n.m. in het gemeenschapshuis te komen i.v.m. het brengen van een serenade aan het lid Jac. Willems. ■F:VvP, IJSSELSTEYN Diegenen, die met,'ae a.s. kamerverkiezingen, met volmacht wensen te stemmen kunnen dit vóór 22 april opgeven bij het bestuur. Rj.K, SFOHTVER, MIJSSELSTEYN" Wedstrijdprogramma: Zondag 2 '1 april wordt gespeeld Geysteren 1 - IJsselsteyn 1 Aanvang 130 uu IJsselsteyn 5 - Venray 7« Aanvang: 2.30 De opstelling zal worden bekend worden gemaakt zondag a.s. jp het aanplakbord bij de kerk. .Veteranen Voetbalclub. Dinsdag 23 mrthoudt de veteranenclub een algemene verg. in lokaal H. v. Asten Aanvang 8-30 uur. Allen die nog lid willen worden van deze ver. worden verzocht om naar deze verg. te komen, (z.o.z.)

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1