LAD IEUWS i^fSSELSTEYNS JAARGANG: 1: No. 21 20 65. .KERKDIENSTEN. Je zondag v. d. vasten, Zondag: 6.50 leesm, v. zek. int. 8.10 leesm. v. past.. Vorstermans 9.15 kindermis 10.15 Hoogmis v. G. v. Dierendonck. 5 u vastenoefening. Maandag: feest van Maria "boodschap, feestdag \ran devotie. 7.50 leesm. v. int. v. d. fam. v. Osch. 7.50 avondmis v. d. boerinnenbond bid gelegenheid van de bid en boetedag. Dinsdag: 7»15 maandd. v. Maria Janssen - Winnen. 7.50 leesm. v. int. v. -d. fam. Jenniskens - Poels. Woensdag: 7«15 gez. jaarg. Gertruda Winnen - Arts 7o50 leesm. t.e.v. H„ Joseph v. d. fam. Keyzers v. d.. Mnnckhof. Donderdag: .7 *7.5 leesm. v. int. v. d. fam. Janssen - Coppens. 7.50 leesm. uit dankoaarh. v. d. Maas -v. d. Nieuwenhol Vrijdag: Geboden vasten en onthóudingsdag 7.50 leesm. v. d. over! ouders Flenrkens - Claessens 8.'A5 leesm. v. d, kinderen v, zek. int. Zaterdag: 775 'leesm. v, Johannes Verstegen en Johanna Cleophas. 7.5O leesmv. d.. fam. v. Vugt van 7 tot 8 gelegenheid om te biechten. Misdienaars: Spreeuwenberg,.Pouwels, Geurts en Rooyackers. KORT V S 'R S n A...G VAN DE P AROCHIEVERG 1. Het financieel verslag gaf te zien dat er nog een schuld is die de kerk heeft groot 15^000 gld. Dé voorbereidingen voorde bouw van een nieuwe kerk zullen voort gezet worden,maar daarvoor zal eerstde schpld geheel, weg moéten zijn. De hiervoor gehouden rondgang welke is blijvensteken zal zo spoedig^mogelijk worden.' voortgezet en afgewerkt. Dan zal hope lijk de schuld verdwenen zijn en zullen de definitieve plannen gemaakt kunnen worden. Zij die dus nog niet voor dit doel gegeven hebben kunnen, dus als. .alles volgens plan verloopt de pastoor of dé pat'ér vóel Pasen verwachten. 2. Daar de tot nog toe gevolgde methode om de plaatsen in de kerk onmogelijk is geworden omdat er te weinig zijn zullen het volgend jaar de plaatsen nietmeer verpacht worden, maar in iedere, mis e.en kwartje per plaats gevraagd worden. 5' Omdat tussen het einde van de mis van 7«50 en het begin van de school te veel tijd is voor de kinderen die niet meer naar huis kunnen om te gaan ontbijten, zullen in het vervolg.2 missen gedaan wordenn1een om 15 eft de andere om 7-50, dus 10 voor 8. Deze sluit dan- ongeveer aan op de school. 4. De PI. H. Communie zal in het vervolg op de 5e zondag na Pasen gehouden y/orden. De eerste H. Communie blijft op: s Heren Hemel vaart 5- Een beroep wordt gedaan op mannen en jongens die kunnen zingen of het leren kunnen om het kerkkoor te komen versterken. We willen gaarne dit beroep hier nog eens herhalen, en dringend vragen om zangers voor het koor.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1