Dp GW'1. SSELSTEYNS IEUWS 'iniii jl- D. 6 - 2 - 1965- Jaargang 1.; No 15 KERKDIENSTEN, Septuagesima: Zondag: 6.50 leesm. v. zekere intentie» 8.10 leesmis v. intentie v. d. faro.. Jenniskens - v. Meyel. 9.15 kindermis 1o.15 Hoogmis v. zek. int enne11,15 leesm. v, d. overl. fam. Pouwels v. d. Pas. 2.00 Lof. Maandag: 7»50 weekdienst voor Joh. v. d. Sterren. z.a. leesm. v. d. overl. fam. Janssen - Winnen. Dinsdag: 7.50 weekdienst voor Anna Hellegers - Cremers. z.a. leesm. v. d. overl. fam. Lemmens - Poels. A'oensdag: 7.50 leesm. v. Huberdina Claessens - v. Megen en Maria Claessens. z.a. leesm. v.d. overl. fam. Pouwels - Vousten. Donderdag: 7-50 gez. zieledienst v. Anna Hellegers - Cremers "best. d.d. "buren. z.a. leesm. v. d. overl. ouders Smits - Derks. Vrijdag: 7.50 leesm. v. intentie v. d. fara. Jenniskens - Poels. z.a. leesm. uit dankb. v, d. fam. Marcellis - Deckers. Zaterdag: 7.50 leesm. v. d. ovërl. fam. Potten - Coopmans. .9.50 pl. huwelijksmis v. h. bruidspaar Phiiipsen- Wilmse. gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur. Misdienaars: Vullings - Flinsenberg - Bos en Kuunders. De derde en laatste les van de jonggehuwden cursus is Woensdag 15 febr. om 8 uur. Spreker zal zijn Drs. v. Noorden, psycholoog met als onderwerp: "Het huwelijk als levensopgave" STICHTING GE. KEENSCHAPSHPIS. Denkt U nog aan zaterdag 9 febr. Dan komen de Flarussen uit Elérick voor U een bonte avond verzorgen, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de stichting. Hierin vindt U dus een prettige en amusante manier om Uw steun te geven aan Uw gemeenschapshuis. Daarom verwachten wij U allemaal a.s. zaterdag om 7.50 in het -0-0-0-0-o-o-o.0-g28S85g£Ö§8S&HiS0iiiUiUiAi4i0-o?&5528iofolö58-o.o.o. CARNAVALSVER. DE PI EBREUZEN A.s. maandag 11 febr. Alg. ledevergadering in café J. Bos. Aanvang 8 uur. Op deze avond kunnen zich tevens nieuwe leden aan melden. Ook zij, die geen lid zijn en toch willen méde werken aan de Carnavalsfestiviteiten zijn van harte welkom. -0-0-0-0-0-0-0-0- Zondag 10 febr. zal de Carnavalsver. een tegenbezoek brengen aan de Yoskes en \7"b ssinekes van Meerlo. Op deze avond zal de nieuwe prins van Meerlo bekendgemaakt worden! Veftrek 6.50 vanaf café J. Bos per autobus. -0-0-0-0-0-0-0-0- Reeds nu maken wij er alle getrouwde Pielreuzinnekes en Hill!?v

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1