m &vr VP copie voor 's woensdagsmiddags 12 uur op het kantoor van de L.L.T.B 1 - 1963. JAARGANG: 1: No. 13. 23 - KERKDIENSTEN 3e zondag na Driekoningen, Zondag: 6,30 uur leesm. v.zekere intentie 8,10 uur leesm. v. Antoon van .Osch, 9,15 uur kindermis. 10,15 Hoogmis v. Frans van Soest en Anna v. Bracht. 2 uur Lof. 7,30 uur week dienst v. Anna Maria Hellegers - Cremers 7,30 uur weekd. v. Feter Johannes v.d. Sterren. 7,30 uur leesm. v.d. overl. fam. Arts - Gielen z.a. leesm. v.d. overl. fam. "Janssen - Winnen. 7,30 uur leesm. v.d. overl. fam. Litjens - Fleurkens z.a. leesm. v.d. overl,. fam. Verhei jen - Litjens eerste vrijdag van de maand, 7,30 uur gez. H. Mis t.e.v. H. Hart; gest. jaarget. v. Fetronella Verheijen - Peeters en Willem Verheijen. Na de H. Mis uitstelling en oefening van eerherstel. 7 uur avondmis: leesm. uit dankb.v.d. Swinkels - Wismans. Maria Lichtmis: feest van Devotie. 7 uur leesm. v.d. overl. fam. Jacobs- v.d. Sterren. 8,45 uur wijding van de kaarsen, waarna hoogmis voor zekere intentie. Biechtgelegenheid van 6 tot 7 uur. -0-0—0-0-0-0-0-0-0- CURSUS voor JONGGEHUWD EN: Vrijdafe 1 febr. a.s. Deze cursus wordt aangeboden aan de jonggehuwden ter oriëntatie in de nood, de verwarring en de onzekerheid rond liefde en lichamelijkheid, maar meer nog als hulp bij het streven naar een persoonlijke verant woorde stelling name: een verder op weg helpen bij de persoonlijke groei naar het goede en schone van een menselijkwolwassen Liefde - be leving. De cursus ornvat 3 lessen en wel 1 febr, het huwelijk in zijn sexuele beleving: dr Marlet 4 febr. het huwelijk als geloofsbeleving aalm. Heijmans 13 febr. het huwelijk als levensopgave drs. v. Noorden. Schema van de bijeenkomst: Inleiding van ongeveer 1 uur pauze met een kopje kogfie discussie of nadre uiteenzetting ongeveer 3 kwartier,. Schriftelijke vragen - zonder afzender - kunnen gedaan worden in de brievenbus van de pastorie of rechtstreeks gericht worden aan de les gevers: Dr. Marlet - Venray Drs. v. Noorden - Venr&y aalm. Heij mans - Bergen. Deze adressering is voldoende. De cursus is bedoeld voor jonggehuwde en als limiets is genomen zij die 15 jaar gehuwd zijn. Ook zij die iets langer gehuwd zijn zijn wel kom. Om in de kosten te voorzien zal van iedere deelnemer per les een gul den gevraagd worden. Het is niet nodig zich op te geven voor deelname, men komt eenvoudig a.s. vrijdag om 7,30 uur in het GEMEENSCHAPSHUIS Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag' Vrijdag: Zaterdag:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1