16 - 1 - 1963. Jaargang 1: No, 12. KERKDIENSTEN 2 e. zondag na Driekoningen. Zondag: 6.30 leesm. v. zek. intentie, 8.10 leesm. v. Maria Janssen- V/innen "best. d. d. boerinnenbond9« 13 kindermis. 10.13 Hoogmis "best. jaarget. v. Antoon Jenniskens- en Wilhelmina van de Pas. 2.uur lof na het lof congr, v. d. meisjes. Maandag: 7«30 leesm. v. pater Jacob v.- Meyel. z.a. leesm. v. d. overl. fam. Willemse - Spreeuwenuerg. Dinsdag: 7.30 leesm. 'v. d. overl. fam. Verstappen - Vervoort. z.a. leesm. v. overl. ouders Weyers. Woensdag: 7-30 leesm. v. d. overl. fam. Arts - G-ielen. z.a. leesm... v. Maria Verhoeven en overl. fam. Donderdag: 7-30 maandd. v. Maria Janssen- Winnen. z.a. leesm. v. d. everl. fam. Lemmens - .Poels. Vrijdag; 7.30 leesm. v. d. overl. fam. v. Veghel - Muysers. z.a. leesm. v. d. overl. fam. Claessens - Jenniskens. Zaterdag: 7*30 leesm. uit dankbaarh. v. d. fam; Geurts -Peeters, z.a. leesm.. v. Henricus en Theo v. d. Ven. gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur. Misdienaars van deze week Vullings - Flinsenberg - Geurts - Booyackers STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS Evenals voorgaande jaren zal ook dit jaar weer de uitloting plaats vinden van de renteloze leningen van het gemeenschapshuis. Dit zal plaatsvinden op woensdag 23 jan. a.s. om half acht 's avonds in het gemeenschapshuis Het bestuur van de stichting Gemeenschapshuis heeft gemeend U deze avond iets te bieden en zo de avond voor U tot een prettigge avond te maken. Op deze avond zal voor U optreden Mr. Johnnie en zijn partner Het geheel zal een bonte avond worden vol afwisseling, onderbroken door de uitloting. Enkele punten uit het rijk gevarieerde programma willen we U gaarne noemen: Mr. Johnnie zal U vermaken met zijn vrolijke praatjes afge wisseld met vrolijke levensliedjes, accordeonsolo1s en met zijn goochel- show. Verder treedt hij op als buikspreker met zijn sprekende poppen, geheugenwonder en sneltekenaar. Ook telepathie en hypnose vormen een onderdeel van zijn programma. Mogen we U verzoeken op tijd aanwezig te Zijn, zodat geen onderdelen uit het programma geschrapt behoeven te worden wegens tijdgebrek. 1s Middags om kwart over twee treedt Mr. Johnnie met een speciaal voor de jeugd aangepast programma op voor al de kinderen van de school. De schoolbus zal derhalve om kwart voor d-rijden 's middags- Namens de Stichting Gemeenschapshuis met vriendelijl groeten verblijvend. A.J. Steverink.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1