KBO CASTENRAY "VEEL VOOR WEINIG 50+ CARNAVALSAVOND 2011: A.s. zondag 2 januari is er weer een bijeenkomst met een afvaardiging van de KBO - oog.voorsenioren KBO CASTENRAY WENST IEDEREEN EEN GEZELLIGE JAARWISSELING EN EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 2011 "UITETEN., "is VANDAAG WOENSDAG 29 december AANVANG 12.00 uur maar gaarne tijdig aanwezig zijn zodat we ook om 12.00 uur kunnen beginnen. Zoals bekend zijn de kosten 7,50 per deelnemer, te voldoen bij binnenkomst. KBO CASTENRAY bedankt StichtingR.C. Maagdenhuis en hetfonds Brentano, Steun des Ouderdoms, voor de financiële ondersteuning van ons project "Uit eten in eigen dorp Zonder hun financiële bijdrage zou dit project niet realiseerbaar zijn geweest EN DAN IS HET ALWEER BIJNA 2011 en al snel na nieuwjaar beginnen we met een nieuw ACTIVITEITEN PROGRAMMA GYM: we beginnen weer op maandag 3 januari van 09.30 10.30 uur nieuwelingen zijn natuurlijk van harte welkom VOLKSDANSEN: we beginnen weer op dinsdag 4 januari van 14.00-15.00 u. Voor bovenstaande activiteiten hoeft u geen lid te zijn van KBO CASTENRAY woensdag 12 januariOUD HOLLANDSE SPELEN in de Wis De vorige OUD ElOLLANDSE SPELEN middag was heel goed geslaagd en zeer gezellig Dus dat gaan we nog 'n keer doen. AANVANG: 14.00 UUR GEEN EIGEN BIJDRAGE KBO CASTENRAY organiseert in de loop van het jaar allerlei activiteiten voor de leden. Maar wist u dat wij lid zijn van een grote bond, de UNIE KBO!Ze hebben een servicetelefoon waar u terecht kunt met de meest uiteenlopende vragen. U kunt hulp krijgen bij juridische en financiële vragen. Ze coördineren de belastinginvullers en de ouderenadviseurs die overal actief zijn en ze zorgen dat hun kennis op peil blijft. De bond is een kenniscentrum en komt op voor onze belangen in politiek Den Haag, dikwijls samen met andere ouderenbonden, waardoor ze echt een vuist kunnen maken. Dit laatste is natuurlijk heel belangrijk voor de leeftijdsgroep vanaf 50 jaar want er is geen politieke partij specifiek voor ouderen! Wordt lid van KBO CASTENRAY. De jaarcontributie is 15,= en u krijgt er veel voor. Meld je aan bij onze secretaresse Rose van Eek tel.nr. 571187 OF een ander bestuurslid. deelnemende groepen, groepjes, eenlingen. Aanvang 10.30 uur bij Truus en Jan Tacken in de bekende locatie. wijziging activiteitenprogramma 2011 Vrij dag 21 januari: excursie KABELKRANT VENRAY is natuurlijk in Venray en niet in de Wis X X v.* -v..r—w» .»4Wx>w.nn*jlj

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 7