We wensen alle gebruikers van de Wis en de inwoners van Castenray Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar Bestuur de Wis. lik Een Kerstverhaal. Opa en het geitenhok. En over de andere vormen van zwijgen Opa was een man van weinig woorden. Wanneer hem iets dwars zat dan kon er zelfs dagen geen woord uit zijn mond komen. Hij was een man die geen tegenspraaki duidde. Op de vraag waarom hij nooit tegenspraak duldde was zijn antwoord steevast: "Omdat ik dat zeg Oma was een goedlachse dame. Hoewel ze dan%onder de plak zat, probeerde ze er altijd iets van te maken. Opa kon niet klussen, al vond hij zelfvan wel. De geit was zijn hok uitgegroeid en opa knutselde de dag voor kerst een nieuw hok in mekaar. De hele middag stond hij in zijn schuur te timmeren. Aan het eind van de middag was hij klaar. Opa zette het hok in de tuin en duwde de geit door de deuropening binnen. Het beest ging met tegenzin het hok binnen, kromp ineen, maar eenmaal binnen richtte hij zich op en duwde zijn kop tegen de bovenkantHet dak liet los, de zijkanten vielen om en de geit keek parmantig om zich heen, met het dak als een veel te grote hoed op zijn kop. Oma keek ernaar en schoot in de lach. Ze moest zo verschrikkelijk hard lachendat opa zwijgend naar binnen liep en aan tafel achter de krant ging zitten mokken. Iedere keer als oma hem zagschoot ze opnieuw in de lach. En opa? Die sprak de hele week, van Kerstmis tot Oudejaar, geen woord. Dit is nou niet het zwijgen waarvan we zeggen: Spreken is zilver, zwijgen is goud. Wij kennen verschillende vormen van zwijgen. Zwijgen uit angst. Ik zwijg omdat ik iets te verbergen heb. Ik zwijg omdat ik mij niet kwetsbaar durf op te stellen. Zwijgen uit onverschilligheid. Wat heb ik daarmee te maken. Het interesseert mij niet. Zwijgen uit kwaadheid. Ik wil laten voelen dat dit of dat mij niet aanstaat. Denken we maar aan opa en het geitenhok. Zwijgen uit jaloezie. Dat is wanneer ik niets lovends, waarderend of bevestigend kan zeggen. Al deze vormen van zwijgen kunnen zeer sprekend zijn zijn. Dat is niet het zwijgen waarmee je een gemeenschap opbouwt. Daar tegenover staat het positieve zwijgen. Iets heel aandachtig in je opnemen. Iets kunnen bewaren. Iets watje is toevertrouwd niet zomaar overal rondbazuinen. Mensen moeten je ook iets kunnentoevertrouwen. Ze moeten zich veilig bij jou kunnen voelen. Op de octaafdag van kerstmisNieuwjaarsdagde dag dat de kerk het hoogfeest viert van Maria, Moeder van God krijgen we in het evangelie altijd de woorden te horen: "Ze bewaarde al deze woorden in haar hart. Moge Maria ons inspireren tot een gezegende kersttijd. Mede namens het Kerkbestuur wens ik U een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar. Pastoor Huub van Home Öjlülilllüll i I

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 2