40) Stichting Heemkundig Genootschap jwi Castenray 'nump^tTit^ooT v^SVAtl,^ De oude foto Maandag 3 januari: Vergadering bij Jan Strijbos. Aanvang 19.30 uur. Boerengezegden Bloeje as enne maelzak! (Een onjuiste voorstelling van een klein ongeval geven.) e Advent of gennen advent, toch kevoep! (Niet afwachten, maar meteen aanpakken.) Heej wil wel blaoze, mar 't mael ien de moond halde! (Hij wil wel delen in de winst, maar niet investeren.) 9 'n Rad kan nie loeëpe as 't nie gesmaerd is. (Zonder geld kun je niets beginnen.) Beej de pestoeër gón biechte en beej d'n duvel de abselusie hale. (Van de regen in de drup komen.) Deze foto is van 1940, het begin van de Tweede Wereldoorlog. V.l.n.r.: Bert; Truus; An; Marie; Teng; Thei Philipsen bij het bosje bij Philipsen in Klein Oirlo. Het bosje, waar de kinderen Philipsen van Roland in Klein Oirlo voor staan, werd 't Klötje genoemd. Het lag iets ten oosten van de boerderij van de familie Philipsen. Tegenwoordig wonen in de boerderij Peter en Elly Philipsen- Claessens met hun kinderen. Ze hebben een varkensbedrijf dat pal tegen de waterplassen van de Diepeling ligt. In 2001 breidde Peter zijn bedrijf naar de oostkant uit en moest het bosje wijken voor een grote varkensstal. Slechts enkele eiken bleven behouden. Peter Philipsen is een zoon van Bert en Rini Philipsen-Arts. Zij woonden voorheen op de boerderij. Bert is daar op 16 oktober 1926 geboren. Hij overleed op 20 november 2004. 16 r Sr V r

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 16