Bouwen in Castenray. Eindelijk is er weer nieuws over de vorderingen op de ontwikkeling van de nieuwe bouwlocatie Hendrix Smits. Afgelopen woensdag'hebben wij een dorpsraadvergadering gehouden die druk bezocht is. Als gasten waren aanwezig wedhouder Patrick van der Broeck en Frans Geurts medewerker van de gemeente Venray die oa de portefeuille van de bouwzaken in Castenray onder zijn hoede heeft. Beide heren hebben een duidelijke mondelinge uitleg gegeven over het verloop van de afgelopen maanden en de stand van zaken tot nu toe t.a.v. het hele project. Ook werd het vervolg van het komende jaar hierin aangegeven. Ter ondersteuning en verduidelijking werd dit met een PowerPoint presentatie visueel nog duidelijker gemaakt. Het mag vermeld worden dat beide heren (lees gemeente) erg serieus zaak aan het maken zijn van dit hele project en dat ze er persoonlijk achter staan om dit tot een succes te laten worden. Ook stellen ze alles in het werk om de wettelijke vereiste procedures te versnellen en daar waar mogelijk is naar voren te trekken om deze zo snel als mogelijk afgerond te hebben. In 2011 zullen dus deze noodzakelijke procedures worden afgehandeld en zal het definitieve project plan gepresenteerd worden waar de potentiële bouwer nu nog inspraak in kan hebben door aan te geven wat hij wil gaan bouwen. Ook deze bouwprocedures kunnen al in 2011 onder voorwaarden opgestart worden. Werkelijk aan het bouwen zijn medio 2012 is en blijft mogelijk mits er geen procedurele tegenslagen komen! Duidelijk is dat dit project zoals het nu gepresenteerd wordt met de schets- tekeningen (zie foto's) een verfraaiing wordt voor ons dorp. En dat opgemerkt mag worden dat hier een woongebied ontwikkeld gaat worden waar je graag wilt gaan wonen omdat het karakter en uitstraling zoals ons dorp is en wil zijn hierin goed tot uitdrukking komt. Maar nu is het dus zaak om de koppen bij elkaar te steken met de serieuze bouwkandidaten. Daarom doet de dorpsraad de volgende oproep: Wie wil zitting nemen in de op te richten bouwcommissie voor de locatie Hendrix die onder leiding van de dorpsraad staat? Willen alle echte potentiële bouwers zich melden bij de dorpsraad zodat wij in contact kunnen komen met jullie. Bert Arts voorzitter dorpsraad Leikeswei 2 5811BJ Castenray 0478-571911 Ir. Atartjlcestraat ïa 5802 BV Venray Venrayseweg 104 5961AJ Horst telefoon 0478 55 01 50 telefoon 077 398 70 99 W// zijn dag en nacht bereikbaar onder tcleloonnr. 0478 550150 en crematie onderneming a

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 4