Katholieke Bond van Ouderen - KBO Castenray BEDEVAART KEVELAER: De fietsers zijn onder leiding van Piet en Miep via zeer mooie wegen en paden naar Kevelaer en weer terug naar huis gefietst. Het weer zat redelijk mee, alleen op de terugweg wat buitjes gehad. In Kevelaer heeft iedereen kunnen genieten van een mooie H.Mis en daarna natuurlijk ook van de koffie+gehak bij de zusters. PADDESTOELER1J HORST: Op woensdag 3 september (direct na de kermis) gaan we op bezoek bij de PADDESTOELERU in Horst. Praten over paddestoelen tijdens een rondleiding door een moderne ehampignonkwekerij. Eerst praten over paddestoelen, dan paddestoelen proeven! Want praten is leuk, maar proeven is leuker. U kunt zich opgeven t/m 30 augustus bij Noor Jacobs-Rambags tel. 571523 Vertrek per fiets om 13.00 uur. Per auto om 13.30 uur. Bij opgave doorgeven of u per fiets gaat of met de auto Eigen bijdrage 3,~ 't is nog vroeg, maar zoals het zich nu laat aanzien krijgen we volgende week mooi weer, dus fietsweer. Er zijn blijkbaar mensen die wat huiverig zijn om te fietsen, maar de doen 't rustig aan en zonodig stoppen we even KASTEELTUINEN Areen: Kasteeltuinen Arcen heeft nog wel de voordeelactie. Er worden tijdelijk entreekaarten aangeboden tegen het gereduceerde bedrag van 6,50 i.p.v. 14,50). Informatie hierover bij Truus Taekeo. 3-daaase VAKANTIEREIS: Van 8 t/m 10 september is de vakantiereis i.s.m. Oirlo en Oostrum. De mensen die meegaan met deze 3-daagse reis hebben allen de benodigde informatie ontvangen. HEEL VEEL PLEZIER 1 oktober: DAG van de OUDEREN 2008 Zoals u in de SCHAKEL (bijlage bij de NESTOR) hebt kunnen lezen wordt op woensdag 1 oktober de DAG VAN DE OUDEREN georganiseerd. Het programma ziet er goed uit en deelname staat open voor ALLE senioren uit de Gemeente Venray. De kosten bedragen 5,= per deelnemer incl. koffie/thee, vlaai en 2 consumpties). Voorinschrijving is noodzakelijk en in de Schakel vindt u daarvoor een voorinschrijvingsstrook. Deze mschrijvingsstrook dient u vóór 10 september ingevuld in te leveren bij onze secretaris Mart Smulders of in de brievenbus bij de Kemphaan, samen met het verschuldigde bedragI U ontvangt dan tijdig uw deelnemerskaart, met twee consumptiebonnen. DAGREIS KBO Castenrav-Oirlo-Oostrum: Op woensdag 14 oktober is deze dagtocht, uiteraard met een bezoek aan bedevaartsplaats WITTEM, waar speciaal voor de deelnemers een H.Mis is. Samenvatting van deze dagreis; in klooster Wittem koffie/thee+vlaai, daarna H.Mis, dan naar Klimmen voor een standaard koffietafel. Hierna via een mooie route naar een Ciderbedrijf in België.Informatiefilm-rondleiding-cider proeven. Diner in Grathem en om 19.30 terugreis naar huis. Dus een volle dag! Onkosten 49,= per persoon. Aanmelden voor deelname tot 30 september bij Noor Jaeobs-Rambags te. 571523. Overig KBQ-programma in september oktober 30 september: excursie naar de welbekende breifabriek 29 september: aanvang schildercursus 7

Castenrays dorpsblad De Schans | 2008 | | pagina 7