xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Wereld jongerendagen Leven Uw ouders nog? Mijn vader is overleden in 1993 en mijn moeder woont tegenwoordig in een verzorgingshuis in Panningen, haar gezondheid laat helaas de laatste tijd te wensen over. In welke streek bent U opgegroeid en volgde U de basisschool? In Panningen, waar ik ben geboren, ben ik samen met mijn broers en zussen opgegroeid in een katholiek boerengezin. Hier heb ik ook de basisschool doorlopen. Op 12 jarige leeftijd ging ik naar de middelbare school in Deurne, waar ik op internaat ging. Weg van je vertrouwde thuis. Maar ik kreeg wel de kans van mijn ouders om te studeren. Na de middelbare school kreeg ik de kans om 1 jaar naar America te gaan als uitwisselingsstudent Voor mij een unieke kans om culturen te leren kennen van andere landen en tevens het loslaten van je thuisplaats. Hebt U voor Uw priesteropleiding in Rolduc nog een andere opleiding gevolgd? Na mijn Amerikaanse avontuur heb ik 4 jaar in Heerlen theologie gestudeerd. Tijdens deze studie werd ik geboeid door levensvragen, zoals: "waarom op aarde?", "het hoe en waarom van het leven", "waarvoor leven en sterven?", de bezieling van het leven! Vanuit het gelooi heb ik gezien dat de katholieke kerk alles in huis heeft om hierop antwoord te kunnen geven en dit uit te kunnen dragen. Halverwege de theologieopleiding ben ik overgestapt naar het groot-semenarie Rolduc te Kerkrade. Op 16 juni 1984 ontving ik in de Kathedraal te Roermond de priesterwijding. Wat zijn Uw hobby's? Op sportief gebied mag ik heel graag wandelen en fietsen, genieten van de natuur en al het moois dat het Limburgse landschap ons te bieden heeft. Verder ben ik erg geïnteresseerd in heemkunde, geschiedenis en stamboomonderzoek. Waar liggen onze roots? Ik wil meer weten over de eigen omgeving in al hun aspecten, in heden en verleden. Hoe ziet U de ontw ikkeling van de Katholieke Kerk? Wereldwijd positief, je ziet een forse groei van de katholieke kerk. Binnen onze eigen kleine kerkgemeenschap zie je dat we door bundeling in clusters elkaar aanvullen en samen staan we sterk. Welke wensen hebt U voor de toekomst? Dat de mensen de rijkdom van het katholieke geloof weer mogen gaan (herontdekken. Zonder geloof vaart niemand wel. Met dank aan Pastoor van Home voor dit interview. Petra Wijers-Vermeulen, Wanssum Wij. Marian en Yvonne Claessens, zijn afgelopen maand naar Sydney geweest voor de wereldjongerendagen (WJD). Tijdens de wereldjongerendagen komen jongeren uit de hele wereld bij elkaar om samen het geloof te beleven en te vieren. Graag willen we jullie iets vertellen over onze ervaringen in Sydney. Ook willen we jullie bedanken voor ieders persoonlijke bijdrage aan deze reis. Een week voor de wereldjongerendagen k wamen we met alle 700 Nederlanders en een aantal jongeren van andere landen bijeen in Goulbum (een stad zou 2 uur vanaf Sydney). Het voorprogramma bestond uit o.a. lezingen, liederen en een aantal missen. Ook kregen we de gelegenheid om andere jongeren te ontmoeten. Het was wel even wennen aan het koude winterweer. In Goulbum werden we ondergebracht in gastgezinnen, zodat we rustig konden bijkomen van onze lange reis. Ook konden we zo 's avonds wat meer te weten komen over de levenswijze van de mensen daar en Australië zelf. Dit was een leuke en leerzame ervaring! 3

Castenrays dorpsblad De Schans | 2008 | | pagina 3