SVOC'Ol afd Voetbal Senioren. DORPSKALENDER - SVOC'01 1 30 augustus 30 augustus 03 september 03 september 03 september Fanfare; oud papier SVOC korfbal; toernooi Miisbeek Dorpsraad Castenray; vergadering café De Koster KBO; excursie naar de Paddestoellerij in Horst Basisschool De Stek; algemene ouderavond 06-07 september: 75 Jaar Parochie met Expositie 06-07 september: Viering 75 jaar parochie 8-9-10 sept KBO; 3 daagse vakantiereis september Toneelgroep Vondel; 1e repetitieavond Vrouwen Vereniging; uitstapje Tennisclub Oirlo - Castenray; start voorrondes clubkampioenschappen enkels/dubbels Ruiterclub De Eendracht; oud ijzer actie SVOC korfbal; wedstrijdcommissie Vrouwen Vereniging; volle maanswandeling SVOC korfbal; breedtecommissie Zonnebloem Oicastrum; dagboottocht Vrouwen Vereniging; receptie 75 jarig bestaan Fanfare; oud papier Tennisclub Oirlo - Castenray; finaledag clubkampioenschappen meet aansluitend bbq SVOC '01jaarvergadering SVOC korfbal; welpen/F commissie KBO; excursie naar de ons bekende Breifabriek Dorpsraad Castenray; vergadering café De Koster Tennisclub Oirlo - Castenray; aanvang winterseizoen SVOC korfbal; korfbalafdeling Gezinsviering "Dierendag" Tennisclub Oirlo - Castenray; herfsttoemooi Leunen/Oostrum junioren KBO; bedevaart naar Wittem Vrouwen Vereniging; kienen Fanfare; oud papier Jeugd- en Gemeenschapshuis "De Wis"; Back to the 7ö"s 10 september 12 t/m 26 sept 13 september 15 september 17 september 22 september 23 september 27 september 27 september 27 september 29 september 29 september 30 september 01 oktober 01 oktober 03 oktober 04 oktober 13 oktober 14 oktober 15 oktober 25 oktober 25 oktober Uitslagen zaterdag 23 augustus. SVEB 1 1 -0 Programma zaterdag 30 augustus. 458 SVOC'01 1 SVOC'01 2 - SV United - BW27 Aanvang 18:00uur Aanvang 1t:30uur 3, 4 en 5. H.H. Lamerikx Onderling duel tussen spelers SVOC'01 Aanvang: 11:00u A!ie spelers worden verwacht. Veteranen SVOC'01. Zaterdag 1 november neemt Jan Versteegen afscheid van de veteranen SVOC'01. Na 50 jaar gevoetbald te hebben verlaat hij de groene mat definitief. Dit afscheid is de reden om met alle veteranen bij elkaar te komen om gezellig na te kletsen over de goede oude tijd. Alle veteranen van SVOC'01 en de voorgangers DIS en Castenray) zijn bij deze van harte uitgenodigd. Noteer deze datum vast in je agenda, een schriftelijke uitnodiging met meer details volgt Mocht je door omstandigheden voor 1 oktober geen uitnodiging ontvangen hebben, geef dit door aan Harrie Voermans Harrie Voermans, Hay Steeghs Lambert Manders

Castenrays dorpsblad De Schans | 2008 | | pagina 25