Interview met pastoor Huub van Home! Om een klein beetje meer te weten te komen van pastoor van Home heeft Petra Wijers-Vermeulen van het kerkbestuur van Wanssum een kort interview gehouden met pastoor. Dit interview treft u elders aan in deze Schans. Executoriale verkoop: Onlangs hebben we van onze advocaat bericht gehad, dat de executoriale verkoop van het onder ons beslag liggende pand van de fam. D. aan de Horsterweg 21 zal plaatsvinden op 25 september 2008 in Seacon Stadion de Koel te Venlo ten overstaan van Van Hecke Houben Riverdael Notarissen te Venlo, aanvang 14.00 uur. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar Dagblad de Liraburger, editie zaterdag 23 augustus jl, katern E - Horizon, wonen, pag. 14(Executieveilingen). Op zondag 7 september 2008 viert Castenray het heugelijke feit, dat de parochie vijfenzeventig jaar bestaat. Ter gelegenheid hiervan wordt om 11.00 uur in de plaatselijke parochiekerk een Plechtige Heilige Eucharistie viering gehouden. Deze wordt gecelebreerd door Mgr. Frans Wiertz, bisschop van Roermond. Aansluitend aan de viering vindt bij de kerk de onthulling en inzegening plaats van een tegeltableau van St. Matthias, de patroonheilige van de Castenrayse parochie. Vervolgens nodigen wij u uit voor een expositie in het kader van 75 Jaar Parochie en het Jaar van het Religieus Erfgoed. Deze expositie vindt plaats in gemeenschapshuis De Wis en duurt tot 17.00 uur. De expositie is tevens te bezoeken op zaterdag 6 september van 16.00 - 21 .(X) uur. Uw aanwezigheid bij voornoemde feestelijkheden stellen we zeer op prijs en wij nodigen u hiervoor dan ook van harte uit. Bestuur Parochie H. Matthias Castenray Stichting Heemkundig Genootschap Castenray Vanaf 1 juli 2008 is de Eerw.Heer Huub van Home benoemd tot pastoor van de parochies O.L. Vrouw Geboorte te Blitterswijck en H.Michaël te Wanssum alsmede tot administrator van de parochie H.Matthias te Castenray. Om alvast een idee te krijgen wie Pastoor Huub van Home eigenlijk is, hebben we hem een paar vragen voorgelegd. Kunt U iets vertellen over het gezin waarin U bent opgegroeid? Als oudste zoon uit een gezin met 7 kinderen ben ik opgegroeid op het boerenbedrijf van mijn ouders. Na mij werden nog 4 broers en 2 zussen geboren. Mijn ouders hadden een gemengd bedrijf met veeteelt en landbouw. Vooral vanwege het diepe geloof van vooral mijn moeder werden we zeer katholiek opgevoed, maar ook weer niet overdreven. Mijn Ouders leefden het geloof voor. Daarbij was naar de kerk gaan vanzelfsprekend. 2

Castenrays dorpsblad De Schans | 2008 | | pagina 2