proteion thuiszorg noord-limburg www.thuiszorgnoordümburg.rii Aan alle vrijwilligers vari Castenray In het overleg met de verenigingen op 2 april van dit jaar is het idee ontstaan om aan alle verenigingen in Castenray een workshop aan te bieden met ais thema: Het vinden en binden van vrijwilligers. De workshop wordt georganiseerd door de Stichting Match uit Venray, die hiermee al de nodige ervaring heeft. In overleg met Match zijn we uitgekomen op de datum woensdag 24 september 2008. De workshop duurt ongeveer 2 uur en begint om 20.00 uur. Alle officiële en officieuze verenigingen uit Castenray zijn welkom. Iedere vereniging bepaalt zelf wie hij afvaardigt en hoeveel mensen hij afvaardigt. De workshop is bedoeld voor iedereen die te maken heeft en werkt met vrijwilligers. Ook dorpsgenoten die geen lid zijn van een vereniging of binnen de vereniging geen taak hebben m.b.t. vrijwilligers, maar toch op een of andere wijze betrokken zijn bij het werken met vrijwilligers, zijn van harte welkom. Om organisatorisch alles soepel te laten verlopen willen we graag dat iedereen die aan deze avond wil deelnemen zich opgeeft bij de secretaris van de Dorpsraad, Brigitte Strijbos, tel: 57 12 56. Je kunt ook een mailtje sturen naar dorpsraadcastenrav@dorpenvenray.ni Mocht er heel veel belangstelling zijn voor deze workshop, dan zullen we nog een tweede avond organiseren op 8 oktober a.s. Meld je dus aan voor deze avond en dan horen jullie t.z.t. alle verdere details van ons. Hopelijk allemaal tot dan. 19 Dorpsraad Castenray huishoudelijke en persoonlijke verzorging verpleging gespec. thuisbegeleiding zorgboerderijen dagvoorzieningen zorg tv consultatie voor senioren zorgatarmering tijd voor mensen' 'tijd voor wensen'

Castenrays dorpsblad De Schans | 2008 | | pagina 19