INSCHRIJVING WANDELING CASELSE VENNEN Staatsbosbeheer is in samenwerking met Heemkunde en de Dorpsraad voornemens om een wandeling te organiseren door de Caselse Vennen onder begeleiding van een boswachter. Het doel hiervan is om de inwoners van Castenray de gelegenheid te geven om weer eens net als vroeger de laarzen of hoge wandelschoenen aan te trekken en de vennen te verkennen. Inschrijving wandeling Naam Adres Telefoonnummer schrijft persoon/personen in voor: vrijdag 26 september 2008 18.00 - 20.00 uur of zondag 28 september 2008 10.00 - 12.00 uur (per inwoner 1 optie aankruisen) Inleveren vóór 1 september a.s. bij Lollebeekweg 56 te Castenray of de gegevens mailen aan dsteegs@home.nl Wanneer er meerdere inschrijvingen zijn dan wat de groepsgrootte toelaat, zullen wij u hierover benaderen. Bij geen bericht verwachten wij u op het aangegeven tijdstip van de inschrijving vóór Café de Koster. Veel wandelplezier toegewenst door De Dorpsraad 18

Castenrays dorpsblad De Schans | 2008 | | pagina 18