JENNISKENS R.K. Basisschool 'De Stek' Castenray V e rkee rs veil igh eid Vorige week ontvingen wij het verdwenen spandoek terug. Wij zijn erg blij dat het spandoek weer terug opgehangen kan worden. Fijn dat diegene die het doek weggehaald heeft tot inkeer is gekomen. Het waarborgen van de verkeersveiligheid van de kinderen is een belangrijke zaak. We hopen dan ook dat het nooit meer hoeft te gebeuren. Onze dank aan de ouders die het weer op hebben gehangen. Algemene ouderavond Woensdag 3 september om 19.00 u. is er een algemene ouderavond gepland. We willen alle ouders van de schoolgaande kinderen maar ook de ouders van de kinderen die dit schooljaar instromen van harte uitnodigen. Op deze avond krijgt u informatie over de basisgroep specifiek en algemene informatie met betrekking tot het schooljaar 2008-2009. Bovendien zal de oudervereniging de jaarvergadering aan u presenteren. Hierover heeft u inmiddels bericht ontvangen via uw kind. Studiedag leerkrachten Donderdag 4 september heeft het team een studiedag ingepland. De leerlingen hebben die dag vrij. Op die dag krijgt het team scholing over het creatieve denken. Verder wordt het zorgdoeument geëvalueerd en hebben we overleg over het dyslexieprotocol van basisschool 'De Stek*. Tuinonderhoud Op zaterdag 6 september worden er weer allerlei klussen rondom schooi uitgevoerd. Op deze manier houden we de school omgeving voor onze kinderen netjes. Volgens het werkschema zijn de ouders van de volgende kinderen uitgenodigd om mee te helpen: Demi Jakobs, Dewi Arts, Marijn Peelers, Jort Heidens, Bo Ceunen, Veerle Dinghs, Sophie Philipsen, Monique Strijbos, Teun Heidens en Sophie Gommans. Om 9.00 u. willen we starten en rond 11.30 u. willen we het klussen beëindigen. Van de leerkrachten zal Ramses Boelens aanwezig zijn. Graag willen we het tuinafval afvoeren. Daarvoor hebben we een kar nodig en iemand die met een kar mag en wil rijden. Wie zou deze taak op zich willen nemen? Graag contact opnemen met school. Dit kan telefonisch maar ook via de e-mail: bsdestek@worldonline.nl. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. Kleding! nzameling Bij het drukken van de kalenders waren de data van de kleding!nzameling nog niet bekend. Om uw kalender compleet te maken volgen hier de data: 30 oktober,22 januari, 10 april en 11 juni. Met vriendelijke groet. Team basisschool 'De Stek' 15 TV Erkende bromfietsopleiding E achter B (aanhangwagen Theorieopleidingen; persoonlijk les! Telefoon 0478 571876 AUTO MOTOR RIJSCHOOL. y"

Castenrays dorpsblad De Schans | 2008 | | pagina 15