wenrav.nl/vondel Afgelopen vrijdag 2.2 augustus was eindelijk het feest in verband met het r~ 25-jarig bestaan van de Toneelgroep. Om 19.30 uur arriveerden Betsie en 'wS Teun en namen de leden met hun partners mee naar "De Wis". Deze was \S]^SL' omgetoverd in een feestelijk aangeklede camping ruimte. Er was zelfs een jjs mjjr zwembad en kampvuur aanwezig en natuurlijk niet te vergeten een entertainment programma. f% iedereen kreeg een welkomstdrankje, waarna ze de toegewezen standplaats op konden zoeken om zich daar te nestelen. Verder kregen alle gasten de benodigdheden. Tegen inlevering van een vleesbon kon men een heerlijk eenpersoons bordje met vlees ophalen. De elektrische pannen voor het braden van het eigen vlees, porties shoarma en aardappelbolletjes stonden al klaar voor de vier groepen. Er werd heerlijk gebakken en gebraden in de pannen. Ook werd er volop gebruik gemaakt van de saladebar, waar diverse soorten sausen, salades, stokbrood en kruidenboter was geserveerd. De avond werd af en toe onderbroken voor een entertainment gedeelte. Zo was er na de eerste ronde kokkerellen tijd voor een gymles. Er werd een leuke aerobicles gedaan, ledereen deed heel enthousiast mee. De les werd afgesloten met een korte cooling down. Ook werden er gedurende de avond een tweetal rondes bingo gespeeld. De prijzen waren door de aanwezigen zelf aangeleverd. Uiteraard behoren de clowns ook altijd tot de entertainment. Clown Hasta en clown Basta brachten samen een kort programma met liedjes. Een van de leukste liedjes die iedereen ook wei kent is tsjoe tsjoe wa. Alle op de camping aanwezige gasten deden heel gezellig en enthousiast mee. Tot slot kwam er nog een disco. Er werd veel gedanst en zelfs gezongen. Op de valreep SBH kreeg een ieder nog een heerlijk blokijs. Voor de entertainers Teun en Betsie zat het er toen f op. Ze wensten iedereen nog een heel Bb 'f* j gezellige avond toe en bedankte iedereen Kr jIjl voor het meewerken aan deze geweldig pf 'SmÊm^ÊÊÊ Ook de entertainers Teun en Betsie, gecreëerd door Christian en Agny, werden I jfl Nadat er nog even wat was nagekletst, werd ppl Al met al kunnen we stellen dat we een heel leuke en aangenaam verrassende avond hebben gehad. Tijdens deze avond zijn foto's gemaakt door onze eigen persfotograaf Toon. Toon hartelijk dank voor het maken van al de prachtige foto's. Op korte termijn zal op onze site ht t p: castenra y .dorpen venraynl/vorjdej een fotoverhaal van de feestavond worden geplaatst. Ook zullen er dan foto's aan het fotoalbum worden toegevoegd. Vakantie. Het is al bijna 8 september en dat zit ook wat betreft de toneelgroep de vakantie er op. Probeer zoveel mogelijk de tekst van het eerste bedrijf te kennen en neem zo snel mogelijk je benodigde attributen mee. Agenda. 8 september 2008 1e repetitieavond aanvang 20.00 uur. 8 september 2008 invullen takenlijst omstreeks 21.00 uur Voor de volledige agenda en overzicht van de repetitiedagen vefwijzen wij naar onze website: http://casterirav.dQrpenvenrav.nl/vondel 1 1 M V r>v>»«v kV»vrtVW^WAV

Castenrays dorpsblad De Schans | 2008 | | pagina 11