€>rps Matl we>€>r dasleairay KF-RK BERICHTEN Redactieadres: Castelostraat 20a «571890 e-mail: deschans.eastenrav@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 Inleveren kopij vóór maandag 20.0 nr.32 27 augustus Zaterdag 30 aug. 19.15 uur: Jaardienst Toon Classens en Annie Classens-Vaikcx Jaardienst Lies Strijbos-Janssen en dochter Marian Jaardienst Sef Duijkers Overleden ouders Marcellis-van Tilburg en zoon Frans Overleden ouders Seijkens-Collin Overleden ouders Ewals-van de Loo Overleden ouders Kuiijpers-van de Pasch Misdienaars: Suzan, Jessie, Jimi, Veerle Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256. Ml VA-kollektefMissie Verkeersmiddelen Actie): MIVA ondersteunt missionarissen en pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Mensen, die in hun land het voortouw durven nemen om het lot van anderen te verbeteren. Pioniers zoals de in Kameroen geboren pater Leonard Ekwelle, die in het bisdom Mamfe zijn boodschap Er is een uitweg uit de armoede" probeert te verwezenlijken. Daarbij is een goede auto onontbeerlijk, vooral in het natte seizoen. De extra kollekte-opbrengst van de kermismis is dan ook bestemd voor deze missionaris. Wereld jongerendagen Sydney: Zoals u weet hebben Marian en Yvonne Claessens uit onze parochie onlangs deelgenomen aan de wereldjongerendagen in Sydney, waarvan de KRO uitvoerig verslag heeft gedaan op de TV. Marian en Yvonne willen hun belevenissen en indrukken graag met u delen. Elders in deze Schans treft u dan ook een kort reisverslag van hen aan. Marian en Yvonne, hartelijk bedankt. Installatie pastoor Huub van Hornc: Zaterdag 30 augustus a.s. vindt de officiële installatie plaats van pastoor Huub van Home, die zoals u weet met ingang van 1 juli jl. is benoemd tot pastoor van de parochies Blitterswijck en Wanssum en tot administrator van onze parochie. Hij zal tijdens een plechtige h.mis in de parochiekerk van Blitterswijck officieel worden geïnstalleerd door deken Smeets. Deze viering begint om 14.00 uur. Voorafgaande aan deze dienst zal pastoor door het gilde van Blitterswijck aan de naast de kerk gelegen pastorie worden afgehaald en naar de kerk worden begeleid. Na de dienst zal hij buiten op het plein door het gilde overvendeld worden. Aansluitend hieraan wordt pastoor in het parochiehuis een receptie aangeboden om iedereen in de gelegenheid te stellen kennis met hem te maken en hem te feliciteren met zijn benoeming en installatie. Zowel in de installatiedienst als op de receptie zijn alle parochianen van de drie parochies van harte welkom. O

Castenrays dorpsblad De Schans | 2008 | | pagina 1