ZOEPKOEL OF PARADE!!!! R.K. Basisschool 'De Stek Castenray Extra Luizencontrole Op dinsdag 6 februari heeft er een extra luizencontrole plaatsgevonden. Tijdens deze controle zijn er weer luizen geconstateerd. Dinsdag 13 februari zijn er weer nieuwe controles. Hierover heeft u een brief ontvangen. Tijdens dit schrijven is de uitkomst van de laatste controle nog onbekend.Mochten er bij uw kind(eren) luizen zijn geconstateerd dan wordt u hierover op de hoogte gesteld. We willen de kriebelcontroleurs weer van harte bedanken voor hun inzet. Super! Verbouwing Deze week wordt er begonnen met het schilderwerk van de 'nieuwe ruimtes'. De bestaande bouw zal in fase twee aangepakt worden. Carnaval Het is bijna zover, carnaval staat weer voor de deur. Ook op school wordt dit gevierd en wel op vrijdag 16 februari a.s. van 10.00 tot 14.00 uur. Let op: de schooltijden zijn anders!!!! Ook dit jaar gaan wij weer samen ervoor zorgen dat het een spetterend carnavalsfeest wordt. En natuurlijk zijn de kinderen van groep 1 hiervoor ook van harte uitgenodigd. De kinderen van groep 3 t/m 8 verzorgen een optreden voor alle andere kinderen na het uitkomen van de prins(es). De bedoeling is dat de kinderen dit optreden buiten school oefenen. De leerkracht van de groep beoordeelt of het optreden kan plaatsvinden tijdens de carnavalsviering. Dit schooljaar kunnen wij het feest niet op school vieren, vanwege de verbouwing. Wij zullen daarom het carnavals feest van 10.00 tot 14.00 uur vieren in De Wis. Tussen de middag krijgen de kinderen een lunch aangeboden door carnavalsvereniging "De Schanseknuppels". Kom niet te vroeg naar De Wis; de kinderen kunnen pas om 10.00 uur naar binnen. Om 9.50 uur en om 14.00 uur wordt er gebrigadierd. We willen de mogelijkheid bieden aan Castenrayse kinderen, in de basisschoolleeftijd die niet bij ons op school zitten, om deel te nemen aan het tweede gedeelte van de carnavalsviering van 13.00-14.00 uur). Wilt u uw kind hiervoor in aanmerking laten komen dan kunt u telefonisch contact opnemen met Femke van de Laar. Samen bespreken we dan de mogelijkheden, zodat het voor iedereen een fijn feest wordt. Carnavalsvakantie Het team van basisschool 'De Stek' wenst iedereen een fijne vakantie toe! Met vriendelijke groet, Team basisschool "De Stek" Voor diegene die zaterdag 17 februari as. naar de zoepkoel of de parade wil, er is een bus geregeld die vertrekt vanaf de kerk om 8.00 uur!!! Dus iedereen die zin heeft om mee te gaan is van harte welkom.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2007 | | pagina 26