Ouderenvereniging De route van de optocht. De route van de optocht kommende zondag zal dit jaor as volgt gaon: start an de Lollebeekweg -past.Verheggenstraat -Rietweg-Castenrayseweg-Castelostraat-Campagnestraat- Matthiasstraat-Horsterweg-Lollebeekweg-einde. Wille de aanwonenden dees route zoveul meugeluk autovri-j halde zoeëdat we aoveral goed dur kunne. Alvast bedankt vur owlie medewerking. Ps. Vergèt nie de vlag buute te hange en de route te versiere mit slingers of ballonne. As gï-j nog gen vlag het, en gej wilt d'r toch èn koeëpe, dan kunde der en bestel Ie vur 20 Euro bi-j Arie Seijkens (tel 571397). Wi-j brenge ze dan bi-j ow thuus. K.B.O. Castenray Intratuin Uitnodiging Demonstatie sfeermaken Vooriaars Ideeën 6 maart a.s. We hebben een uitnodiging voor het bijwonen van een voorjaarsdemonstratie mogelijkheden voor binnen en buitenshuis, dit vindt plaats op dinsdag 6 maart a.s. om 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur, er zijn geen onkosten aan verbonden, er is geen voormiddag demonstratie dus geef u zo spoedig mogelijk op. Opgeven voor deelname bij Truus Tacken telefoon: 571249.VOL IS VOL! Bedevaart Smakt 14 maart a.s. Op woensdag 14 maart wordt weer de bedevaart naar de Smakt georganiseerd. Dit in samenwerking met de afdelingen Oirlo, Oostrum en Castenray. Om 15.00 uur is er een Heilige Mis. Hierna is er koffie met vlaai in het Pelgrimshuis. Onkosten 2,50 per persoon. Opgeven bij Truus Tacken telefoon 571249. Mia Tersteegen telefoon: 692659 Voor 10 maart en of u met een fiets of auto gaat. Jaarvergadering en Feestavond woensdag 21 maart a.s. Op woensdag 21 maart a.s. hebben we weer onze jaarlijkse jaarvergadering en feestavond. We beginnen om 17.30 uur met de Heilige Mis. Hierna koffietafel in de Wis. De vergadering en dan een optreden van de Heidense Hofzangers. De uitnodiging met Jaarverslag en Financieel verslag wordt bij U thuis bezorgd, i.v.m.met de koffietafel, gaarne opgave voor deelname tot en met 10 maart a.s. bij het bestuur: Mia Tersteegen telefoon: 692659 Harry Willemsen telefoon: 692710 Mart Smulders telefoon: 571630 Leo Philipsen telefoon: 571529 Truus Tacken telefoon: 571249 De ouderenbond wenst iedereen feeti fijne carnaval toe! 25

Castenrays dorpsblad De Schans | 2007 | | pagina 25