r~wn Openbare jaarvergadering Stichting Jeugd - en Gemeenschapshuis „DE WIS <Q0> f\rts Maandag 5 maart: aanvang 20.30u In de Wis. Het bestuur nodigt alle gebruikers, verenigingen en inwoners van Castenray uit, voor de openbare jaarvergadering van, Stichting Jeugd - en Gemeenschapshuis„De WIS Maandag 5 maart: aanvang 20.30u In de Wis. LAAT BLJ UW VERDRIET ONZE ZORG EEN T^QpST ZON STICHTING JEUGD- EN GEMEENSCHAPSHUIS „De WIS mm Matthiasstraat 2 5811 AN CASTENRAY 0478-571719 Bankrek.: 13.87.93.883 yy jaar yetrouwcf 2)// wiffen wij samen meijuffie oieren op urijcfay 23 feèruari ij partycentrum Janssen CRaacf/tuisstraal 6 Oenray Oe 6eyinnen om 13.30 uur met een Jf. JICis in cfe ftlfattfiiasferft te Castenray ZJoor cfe yenocfiycfe Seyint /ietfeest om 20.00 uur CBerten ürucfie Seerels - Sc/iwac/jöfer JICyr jtfanssensiraat 26 3371 CHOC Ctfroefifiuizenoorst De auoncf èeyinl met een receptie uan 13.30 tot20.00 uur 1 begrafenis en crematie onderneming [r. /Vlarllkestraat la 5802 BV Venray telefoon 0478 55 01 50 Venrayseweg 104 5961 Horst telefoon 077 398 70 99 Wij zifn c/ag en nacht bereikbaar on der telefoonnr. 0478 550150 yy

Castenrays dorpsblad De Schans | 2007 | | pagina 16