Wij wensen iedereen fijne Carnavalsdagen toe. Vur de laatkommers werd ut wel ERG hoëg tied um iets te make. Dur zien bej Caro wer enne hiele hoëp onderwerpe angemeld. Ge kunt ow nog steeds opgève (tot vri-jdag 17.00 uur) dur en ienschriefformulier ien te vuile, dat ge kunt kriege bej Caro. Bej dit formulier zit ok 't optochtreolement. De volgnummers vur de optocht werre vri-jdags of 's zaoterdags vur dun optocht gebrocht. Zurg der wel vur dat ge die nao d'n optocht ok wer bej Caro of Denny ien levert... Zun diegene die 't vurig jaor enne wisselbeker hebbe gewonne dizze ien wille levere beej Caro? Alvast bedankt... 15 febr. 19.45 uur repetitie, vanaf 20.00 uur samen met de heren i.v.m. de carnavalsmis. 17 febr. 19.30 uur Carnavalsmis zingen samen met de heren. 22 febr. 19.45 uur repetitie, vanaf 20.30 uur samen met de heren. 24 febr. 19.15 uur feestelijke H.Mis t.g.v. het 25-jarig jubileum van onze dirigent Joop Simons, samen met de heren zingen we deze mis. 21 mrt. 17.30 uur H.Mis zingen met de heren t.g.v. K.B.O. Noteer alvast in jullie agenda: 26 april Korenavond te Maasbree. Bij verhindering afmelden bij een van de bestuursleden. Dameskoor OPTOCHT - OPTOCHT - OPTOCHT - OPTOCHT

Castenrays dorpsblad De Schans | 2007 | | pagina 12