Zn-actief: _R_ Z Attentie Op woensdag 24 maart a.s. gaan we o.l.v. Marij Heidens met fietsband en gaas mooie voorwerpen maken. Je hebt de keus tussen een mandje of een basket. De leden die zich met de jaarvergadering hebben opgegeven hebben hun keus al gemaakt. De kosten bedragen +/- 7.00 per werkstuk. Opgave t/m 28 februari bij: Tiny Arts tel.: 571911 Roos Vullings tel.: 571923 Aanvang 20.00 uur in de Wis. Woensdag 31 maart helpen bil de ouderenbond. Willen degene die zich hebben opgegeven om te helpen op de jaarvergadering van de ouderenbond op 31 maart a.s. om 18.30 uur aanwezig zijn. Alvast bedankt namens de Ouderenbond! Vooriaarsdemonstratie Intratuin Venrav. Wij hebben een uitnodiging gekregen om naar de vooijaarsdemonstratie te komen kijken. Je kunt kiezen uit de volgende data en tijdstippen: Woensdag 17 maart om 10.00 uur of om 14.00 uur Woensdag 24 maart om 10.00 uur of om 14.00 uur Deelname in groepsverband kan alleen via onze vereniging, dus heb je zin en tijd om naar deze leuke demonstratie te gaan kijken, geef je dan voor 28 februari a.s. op bij Franzis Classens tel.: 571201. 11 maart Dag voor Alleengaanden. Thema: Samen sterk - Onze zorg. Op donderdag 11 maart a.s. vindt de dag voor de alleengaanden plaats. Programma: 9.30 uur - Ontvangst met koffie en vlaai 10.00 uur - Welkomstwoord door de dagvoorzitter 10.05 uur - Gebedsviering 10.45 uur - Pauze 11.00 uur - Inleiding vanuit de Landelijke Organisatie Cliëntraden afdeling Limburg 11.25 uur - Intermezzo Resi Coumans 11.30 uur - Inleiding thuiszorg Midden-Limburg 11.55 uur - Intermezzo Resi Coumans 12.00 uur - Inleiding vanuit het Huis van de zorg over het thema Wonen, Weizijnen Zorg. 12.30 uur - Lunchpauze 14.00 uur - Forumdiscussie 15.00 uur - Koffiepauze en muzikale afsluiting door Resi Coumans 15.30 uur - Afsluiting van de dag Heb je zin om aan deze dag deel te nemen dan kun je je t/m 28 februari opgeven bij Gert Classens Tel.: 571474. Eigen bijdrage 6.25 te voldoen bij het ophalen van het programma dat tevens het entreebewijs is. Locatie: Cafe-zaal't Brugeind" te Meerlo. ry.. Limburg Woensdag 24 maart Knutselen. E,hi"iak vrouwennetwerk Zll^T,EF

Castenrays dorpsblad De Schans | 2004 | | pagina 6