-15- R.K. Basisschool 'De Stek' Castenray Overlijden Dhr. Louis Koppes Helaas moeten wij u mededelen dat Louis Koppes na een kortstondige ernstige ziekte op vrijdag 13 febr. jl. is overleden. Wij zijn daardoor erg geschokt en verdrietig. Maandagmorgen jl. is er in alle groepen aandacht voor geweest. Wij willen zijn vrouw Ria, Matthijs en Lukas heel veel sterkte wensen in deze moeilijke tijd. De uitvaart is op woensdag 18 febr. a.s. om 10.30 uur in de Corneliuskerk te Wanroij. Daarna zal Louis begraven worden op de begraafplaats aldaar. U zult begrijpen dat het merendeel van het team graag afscheid wil nemen. Dit heeft meteen organisatorische consequenties. Groep V2 heeft daarom op woensdagochtend 18 febr. vrij. Voor groep 3 t/m 8 is er gewoon les. Oberen in de Wis De ouders/verzorgers van onze school zijn weer aan de beurt om te oberen in 'de Wis' en wel op maandagavond 23-02-04. aanvang 19.30 uur. De ouders die aan de beurt zijn hebben inmiddels een schrijven ontvangen. Schans bezorgen Willen de leerlingen van groep 7 en 8 woensdag 26 febr. om 9.30 uur op school zijn voor het ophalen en bezorgen van de Schans. Luizencontrole Maandagmorgen 1 maart a.s. is er weer luizencontrole door het luizenteam. Denkt u weer aan gel en moeilijke kapsels. Kunst maakt school De leerlingen van groep 3 en 4 brengen op dinsdag 2 maart a.s. een bezoek aan Kunstencentrum Jerusalem. In de dansstudio mag groep 3 van 9.00 - 10.00 uur deelnemen aan een workshop streetdance, onder begeleiding van Myrna van den Bosch. Groep 4 mag dit van 10.00 - 11.00 uur. Gemakkelijk zittende kleding is raadzaam. Via een brief die de kinderen meekrijgen, kunnen ouders zich aanmelden om naar Venray te rijden. Kledinqinzamelinq De kledinginzameling vindt dit keer plaats op donderdag 4 maart a.s. U kunt de kledingzakken inleveren op woensdag 3 maart tot 14.30 uur of op donderdag 4 maart voor 9.00 uur 's ochtends. De opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van onze schoolbovendien komt een deel ten goede aan het Ronald Mc Donald Kinderfonds. Het team van BS De Stek wil u een fijne vakantie en gezellige carnavalsdagen toewensen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2004 | | pagina 15