Jé Stichting Heemkundig Genootschap Casten ray -11- Castcnra? T/m 16 mei 2004: Tentoonstelling 'Sjerfkes' in museum 't Freulekeshuus Venray. Open: woensdag, zaterdag, zondag van 14.00 - 17.00 uur. Volw. 1,50. Woensdag 3 maart: Vergadering bij Jan Strijbos. Aanvang 19.30 uur. Maandag 15 maart: Lezing over 10 jaar onderzoek in het gemeentearchief 1815-1941 door dhr. P.van Meegeren in zaal 't Trefpunt Beukenrode. Aanvang 19.30 uur. Vrijdag 19 maart: Excursie naar het Peelmuseum IJsselsteyn met aansluitend een etentje (geheel voor eigen kosten) in Het Maasdal te Horst. Vertrek 17.45 uur in Castenray. Boerengezegden 9 As de kaöster en de pestoeër same kiëve, huuërde wor de caente bliëve. 9 't Zó druk hebbe as de pan mit vastelaovend. 9 Roj haör waest op goeje groond en zwarte an 'n ezelskoont! (Riep iemand terug als hij uitgescholden werd om zijn rode haren.) 9 Jommer, jommer? Wette wat jommer is? As 'n koew ien 't water schiet en dat göt driëve, da's pas jommer. 9 Hij het betald, wat wij nog betaie motte. Hij is overleden.) 't Casels Broek - aflevering 33 Op een gegeven moment wordt door de dikke laag organisch materiaal de waterplas zo ondiep,dat ook Riet en nog later ook Lisdodde zich gaan vestigen. De verlanding gaat dan nog sneller en de waterplas verandert in een stuk moeras, waarin de boomzaden van o.a. de els en de wilg gaan ontkiemen. Doordat deze bomen erg veel water opnemen, zal het stukje moeras uitdrogen en is er een wilgen- en elzen-broekbos ontstaan. Deze broekbossen zijn kenmerkend voor een natte omgeving. De bomen die er kunnen voorkomen zijn: Schietwilg, Kraakwilg, Geoorde Wilg, Grauwe Els en Zwarte Els. Ook zullen er na verloop van tijd de Zachte Berk en de Ruwe Berk bijkomen. In het Castenrayse Broek kun je deze soorten ook tegen komen. De verschillende stadia van het verlandingsproces. Het interessante van 't Casels Broëk is juist de gevarieerdheid wat biotopen betreft. Zo kun je naast wilgenbroek, elzenbroek en berkenbroek ook eiken- berkenbos, dennenbos, rietland, weiland en brandnetelvegetatie aantreffen. De Berk is een echte pionier, hij komt overal op. Komen er veel andere bomen, dan moet de Berk meestal het veld ruimen en sterft hij af. Hij wordt dan b.v. door de Berkenzwam afgebroken. Dichtbij de betonnen brug over de Lollebeek staat een Berk met aan enkele takken een kraaiennestachtige bundel van kleine takjes. Dit zijn zogenaamde 'heksenbezems', een woekering van takjes die veroorzaakt wordt door parasiterende schimmels. Het zijn eigenlijk overbrengers van plantenziekten, maar bij heksenbezems vertonen ze minder duidelijk Wffot - - ticfjting fjeemRunStg Cenootscfjq

Castenrays dorpsblad De Schans | 2004 | | pagina 11