OUDERENBOND MS Diegene die familieleden (die woonachtig zijn in Castenray) in het ziekenhuis van Venray of Venlo hebben liggen, of ziek thuis zijn, kunnen dit opgeven bij Arie Seijkens. Tel: 571397, zodat die op Carnavalszondag door Prins Henk 1 bezocht kunnen worden. -10- Excursie Frans Lemmers Venray ajjj^| Wij hebben als ouderenbond een uitnodiging ontvangen om op maandag 1 maart a.s. naar de winkel van Frans Lemmers op excursie te komen. Het programma is: algemene informatie op het gebied van slapen. Gedrag tijdens de nachtrust. Verschillende slaaphoudingen. Fysieke klachten, en eventuele oorzaken. Voorlichting op het gebied van slaapsystemen zoals bodems, matrassen, kussens en textiel. Pauze met koffie of thee. Het uitproberen en ervaren van verschillende slaapsystemen. We kunnen ook advies en bezichtiging krijgen over raamdecoraties en woninginrichting. We worden om 14.00 uur verwacht Gaarne opgeven voor deelname bij het bestuur. Bedevaart naar de Smakt Op woensdag 17 maart a.s. gaan we weer in samenwerking met de afdeling Oirlo en Oostrum op bedevaart naar de Smakt. Om 15.00uur is er de H. Mis opgedragen door pastoor Te Plate uit Oirlo, hierna koffie of thee met vlaai in het Pelgrimshuis. Houdt deze datum dus vrijGaarne opgeven voor deelname bij het bestuur. Jaarvergadering feestavond 31 maart 2004 Onze jaarvergadering en tevens feestavond is op 31 maart a.s. gepland. We beginnen om 18.00uur met een H. Mis voor de levende en overleden leden van onze vereniging. Het volledige programma volgt t.z.t. Nieuwe leden Zijn er nog mensen die lid willen worden van de K.B.O. van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij mevrouw Nel Cox. De ouderenbond wenst iedereen een gezellige carnaval ZIEKENBEZOEK - ZIEKENBEZOEK - ZIEKENBEZOEK

Castenrays dorpsblad De Schans | 2004 | | pagina 10