ZIJ-ACTIEF OUDERRAAD BASISSCHOOL "DE STEK" ^derr<? 1 kg Vis kg Kip Aardappe Vm8J5 toi 8/15 nu I Gekruid. D MSSÊrMm^mÊÊÊÊKÊM&M 12 november Bloemschikcursus Vanavond gaan we o.l.v. Miriam van Meijel een herfststuk maken. Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk materiaal uit je eigen tuin of die van de buurman meebrengt. Veel succes!Aanvang 19.30 uur in de Wis. 22 november Feestavond. Let op groep 8 oberlijst Het is ons niet gelukt om een aantal vrijwilligsters bijeen te krijgen om na ons feest de zaal te poetsen. Ons blijft niets anders over dan de oberlijst te hanteren. Het is de bedoeling om samen met het bestuur meteen na het feest te poetsen. Vele handen maken licht werk! Op zondagmorgen poetsen is bijna niet mogelijk, daar de fanfare om 11.00 uur met hun speculaas concert begint. Degene die van groep 8 ons meehelpt, heeft voorlopig weer de beurt gehad. Groep 8: Leonie Heidens Riet Wismans Roos Vullings Nelly Steeghs Tiny Keysers Dames, bij voorbaat hartelijke Maria Dinghs Marlies Hendrix Elly Bongers Net Geerets Groetjes, het Bestuur. Enveloppenactie Sinterklaas Bij deze Schans treft u weer de enveloppen aan voor onze jaarlijkse actie voor Sinterklaas. De opbrengst wordt gebruikt voor de organisatie van het sinterklaasfeest. Een dezer dagen wordt deze enveloppe bij u opgehaald. Bij voorbaat dank voor uw gift. PARKEER PLAATS! OPENINGSTIJDEN DEURNESEWEG 134, YSSELSTEYN. TEL 0478 - 541513 Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 tot 12.00 u en van 13.00 tot 18.00 u. Zaterdag: 9.00 tot 17.00 u. Aanbieding geldig t/m 18 november a.s. tuiMaSfëkÈÈÈÊMÊÈÊÊÊÊtË t Diepvrieshuis

Castenrays dorpsblad De Schans | 2003 | | pagina 25