voor 2003 Prettige Kerstdagen en de beste wensen -7- Generale voorstelling donderdag 12 december Het was prachtig om de leuke reacties te mogen ontvangen van zowel leerlingen als ook van de leerkrachten. Wij vonden het dan ook heel fijn om voor de bovenbouw van onze basisschool "De Stek" te mogen spelen. Leerlingen en leerkrachten jullie waren een enorm fijn publiek, waarvoor wij jullie bij deze dan ook Hartelijk Dank zeggen. Wij hopen dat we ook het volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen. Voorstellingen zaterdag 14 en zondag 15 december. Afgelopen zaterdag en zondag waren de voorstellingen voor iedereen. Het was prachtig om zo veel bezoekers te mogen begroeten. De reacties tijdens het spel, maar ook na afloop waren heerlijk. Jullie als publiek waren geweldig, de reacties kwamen op de goede momenten, wat voor de spelers uiteraard een grote kick geeft. Het was gewoonweg top. Hartelijk Dank hiervoor. Wij als toneelgroep kijken terug op twee heel fijne avonden en zullen proberen om voor het volgende jaar een nieuw mooi stuk te vinden om op de planken te brengen. De spelers kunnen nu even gaan genieten van hun rust c.q. vrije tijd. Ze vinden het uiteraard wel erg jammer dat het nu alweer voorbij is. Tot slot willen wij vanaf deze plaats iedereen die een steentje heeft bijgedragen tot het doen slagen van deze toneelavonden, Hartelijk Danken. Evaluatie. Vorige week woensdag is vastgesteld dat de evaluatie voor alle spelers, regisseur, decorbouw en souffleurs zal plaatsvinden op woensdag 8 januari 2003 om 20.00 uur in het Beugelzaaltje van "De Wis". Eventuele punten c.q. aangelegenheden kunnen vanaf heden telefonisch danwel schriftelijk ingediend worden bij Marcel. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, neem dan a.u.b. even contact op met onze voorzitter Marcel, tel. 571822. De bestuursleden worden om 19.30 uur verwacht. Iedereen wordt verzocht de agenda mee te nemen, zodat de datum voor de jaarvergadering vastgesteld kan worden. Agenda. Woensdag 8 januari 2003 Bestuursvergadering 19.30 uur Woensdag 8 januari 2003 Evaluatie 20.00 uur Toneelgroep Vondel

Castenrays dorpsblad De Schans | 2002 | | pagina 7