DAMESKOOR KERSTCONCERT Dan les Herenkoor Cajeko Biokfluitgroep Fanfare "Dorpsklank" -3- 18 dec: Kerstavond Ouderenbond en ZijActief; deze avond begint om 19.30 uur. 19 dec: 19.45 uur repetitie, met om 20.00 uur gezamenlijk repetitie samen met de heren, kinderkoor en de fanfare in de "Wis". 22 dec: Kerstconcert in "De Wis". Aanvang 11.00 uur, wil iedereen tijdig aanwezig zijn. 24 dec: 21.00 uur Nachtmis Kerstmis, samen met de Heren. 28 dec: 19.00 uur H.Mis zingen. 31 dec: 19.00 uur Oudjaar, samen met de Heren. Noteer alvast in de agenda, onze jaarlijkse vergadering is op donderdag 6 februari 2003. Bij verhindering afmelden bij Lea Hoeijmakers tel: 571444. Zondag 22 december Aanvang: 11:00 uur Gemeenschapshuis "DE WIS met medewerking van Agenda r> iele

Castenrays dorpsblad De Schans | 2002 | | pagina 3