Het gehele team van Versleijen In Oirlo wenst u Prettige Feestdagen O Gelukkig Nieuwjaar en een Werkgroep Gezinsviering Wij als werkgroep gezinsviering hebben onlangs een enquete gehouden onder alle ouders die kinderen op de basisschool in Castenray hebben. De respons was zeer goed. Uit de antwoorden stellen wij vast dat de gezinsvieringen door velen regelmatig worden bezocht, en als zeer positief worden ervaren. Verschillende mensen hebben aangeboden om te helpen als wij daar om vragen. Wij weten nu dat we als werkgroep in een behoefte voorzien, en hopen dit met uw hulp te kunnen blijven doen. Op woensdag 25 DECEMBER a.s. is er weer een gezinsviering. De viering begint om 11.00 uur, en staat helemaal in het teken van KERSTMIS, de geboorte van het kindje Jezus. Het jeugdkoor Cajeko zorgt voor de muzikale opluistering van de dienst, en leerlingen en ouders verlenen hun medewerking aan deze viering We hebben geprobeerd er een sfeervolle viering van de maken, voor zowel jong als oud. Iedereen is van harte welkom. j willen iedereen dan ook SFEERVOLLE KERSTDAGEN toewensen en een GEZOND EN GELUKKIG 2003. Werkgroep Gezinsviering. - Kerstbomen in vele maten en soorten (groen, blauw, zilver, nordman) - Vele soorten kerstgroen o.a. Cornus, Hedera, Aucuba, Skimmia, Kronkelhazelaar - Tevens diverse kerststukjes en kransen - Verkoop binnen Hay Cox, Molengatweg 4, Horst. Telefoon 077 3982922 o

Castenrays dorpsblad De Schans | 2002 | | pagina 2