'fê Stichting Heemkundig Genootschap (De Stichting (Heemkundig genootschap Castenray danfe u voorde steun in het afgelopen jaar en wenst iedereen (prettige Kerstdagen en een Zalig tNieuwjaar -19- ticfitmg fjeemfcun&i'g Cenootscfia^ CaStenray Caste nrcro Verenigingsvlaggen Op de vraag wie weet waar de vlag van S V Castenray zich bevindt, hebben we tot op heden nog geen antwoord gekregen. We hopen dat de vlag toch nog eens opduikt, want het zou jammer zijn als ze verloren gaat. Aan de hand van enkele naoorlogse foto's hebben we ontdekt, dat ook de Jonge Garde een vlag heeft gehad. Er stond o.a. op "Jonge Garde Castenray" en "Durf dienen". Wie weet waar deze vlag zich bevindt? Graag contact opnemen met ons genootschap. Tel. 571677. 't Caseis Broek Een paar weken geleden hebben we gevraagd om foto's van 't Broek. Slechts één persoon heeft aangegeven, dat we foto' s konden lenen. Een mager resultaat. We kunnen ons nauwelijks voorstellen, dat er niet bij meer personen foto' s thuis liggen. Met onze groep streven we ernaar, dat diverse historische zaken van ons dorp ook voor de toekomst behouden blijven. Dit kan echter niet zonder uw hulp. We danken u namens de toekomstige generatie alvast voor uw medewerking. Familiestamboom Van de familie Keijsers kregen we een familiestamboom met uiterst interessante en waardevolle gegevens aangeboden, om te kopiëren. We zijn hier erg blij mee en danken de familie Keijsers heel hartelijk. Uit de parochiekroniek Een kort overzicht uit de Geschiedenis van Castenray zoals ik die vernam van den Z.E.Heer G. Gerards Pastoor te Oirlo. Het Priesterkoor dateert uit de IS10 eeuw. In de 18** eeuw werd een "schop ervoor gebouwd (Traditie zegt dat de kapel is gebouwd op de fundamenten van een heidense tempel). Tot 1804 behoorde Castenray bij Venray. (Z.g. Lijkweg herinnert hier aan). In 1804 kwam 7 bij Oirlo met Schoor en Blackt. In 1910- 11 heeft Rector Poels de "schop afgebroken en een schip aangebouwd met drie travees (gewelfvakken JS). In 1916 is 7 Zangkoor in de kerk gebouwd en vanaf heden mag in de kerk het Allerheiligste bewaard worden, ofschoon in Castenray geen priester woont. (Kapelaan van Oirlo was tevens Rector te Castenray.) In 1922 werd Castenray zelfstandig Rectoraat. Op 14 Aug. 1933 werd 7 Rectoraat verheven tot parochie St.Matthias. In 1934 werd de kerk vergroot door aanbouw van een travee en zijbeuken en kinderkapel en toren. Lijst van Eerw. Heren, belast met de zielzorg te Castenray. Heer Hoogen E.H. Fr.Poels E.H. Jeuken E.H. G.Gerards tot 1925 E.H. Litjens E.H. Th.Mulder tot 1927 E.H. Thomassen E.H. J Knijpers tot 1932 E.H. Coolen E.H. R Verheggen tot 1941 (10 Nov. f) E.H. J.Geurts (later Mook, Oirlo, Ottersum) E.H. H.Rieter van 1941 - 1953 E.H. Wijnhoven (Wanssum)

Castenrays dorpsblad De Schans | 2002 | | pagina 19