Zii-actief: Programma Aannemersbedrijf Zegers-Wismans B.V. Telefoon 077 - 3987514 Fax 077 - 3987619 -7- 17 december kerststukjes maken 0.1.v. Miriam van Meyel gaan we kerststukjes maken voor de kerstviering van 18 december. Ieder lid die hier plezier in beleeft kan ons komen helpen. Ook de leden van de Ouderenbond zijn van harte welkom. Zelf meebrengen: Veel dennengroen en een mesje of klein snoeischaartje. Aanvang: 19.30 uur in de Wis. 18 december Ouderenbond Kerstviering. Op 18 december a.s. willen we weer gezamenlijk de kerstviering gaan beleven. Als onderstaand programma je aanspreekt, kom dan gezellig naar de Wis. Wij zullen voor een sfeervolle zaal zorgen en hopen dat we veel leden mogen verwelkomen. Opening Optreden Jeugdkoor Cajeko" Kleine pauze Voordracht door Nel Kuijpers Optreden Dames en Herenkoor Pauze. Muzikale omlijsting door Mart Classe: Optreden Heidens Hofkoor Voordracht door Jac Vennekens Optreden Dames- en Herenkoor samenzang Afsluiting Verloting kerststukjes Aanvang: 19.30 uur in de Wis Kerstactie. Bij de Schans van deze week bevindt zich het zakje voor de kerstactie. De opbrengst is bestemd voor onze zieke en gehandicapte dorpsgenoten en dorpsgenoten van 80 jaar en ouder. Van de opbrengst zullen zij een mooie fruitschaal ontvangen. De leden van Zij-actief zullen een dezer dagen de zakjes komen ophalen. Groetjes, het Bestuur. Voor al uw timmerwerk - kozijnen - trappen e.d. - stucadoorwerk - metselwerk - tegelwerk - alle betonwerken - erfverharding en klinkerwerk Vraag vrijblijvend inlichtingen Beekstraat 7 5961 EC Horst. ns en Lea Hoeijmakers GZ

Castenrays dorpsblad De Schans | 2002 | | pagina 7