DAMESKOOR HERENKOOR KERSTCONCERT Dames Herenkoor Cajeko Blokfliiitgroep Fanfare "Dorpsklank" -5- 12 dec: 14 dec: 18 dec: 19 dec: 22 dec: 24 dec: 28 dec: 31 dec: 19.45 uur repetitie. - 19.00 uur H.Mis zingen. Kerstavond Ouderenbond en ZijActief; deze avond begint om 19.30 uur. 19.45 uur repetitie, met om 20.00 uur gezamenlijk repetitie samen met de heren, kinderkoor en de fanfare in de "Wis". Kerstconcert in "De Wis". Aanvang 11.00 uur, wil iedereen tijdig aanwezig zijn. 21.00 uur Nachtmis Kerstmis, samen met de Heren. 19.00 uur H.Mis zingen. Oudjaar, deze mis zingen we met de Heren, hier is de tijd nog niet van bekend. Noteer alvast in de agenda, onze jaarlijkse vergadering is op donderdag 6 februari 2003. Bij verhindering afhielden bij Lea Hoeijmakers tel: 571444. Agenda 12 dec 18 dec 19 dec Repetitie: 20.15 uur Opluisteren van de Kerstavond Ouderenbond en Zij-Aktief in "De Wis" Repetitie: 20.00 uur in de Wis Samen met de fanfare en het kinderkoor repetitie voor het Kerstconcert!!!! 20.45 uur repetitie in het eigen lokaal. Zondag 22 december Aanvang: 11:00 mir Gemeenschapshuis "DE WIS" met medewerking van

Castenrays dorpsblad De Schans | 2002 | | pagina 5