i f Ml CAJEKO Redactieadres: Castelostraat 11 579070 Fax 579069 e-mail: Inleveren kopij vóór dinsdag 09.00 uur nr. 50 11 december 2002 Zaterdag 14-12 19.00 uur Jrd. overleden ouders Wismans-Cleven. Jan Thielen. Truus van Houdt-FIinsenberg. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen Jrd. Overleden ouders Donders-Hoedemakers. Misdienaars: Josje-Laura-Mitchell-Yvon. Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. 581575. Pastoor van Dommelen is bereikbaar onder tel. 077-4641115. repetitie LET OP De repetitie van a.s. donderdag 12 december VERVALT i.v.m. het feit dat jullie gaan kijken naar het toneel. Extra repetitie: dinsdag 17.12. om 16.00 uur op school donderdag 19.12 om 16.00 uur op school Extra: Donderdagavond 19 december is er een gezamenlijke repetitie van de fanfare met de koren voor het kerstconcert. Willen jullie om 19.30 uur aanwezig zijn in "de Wis". Om 20.00 uur is het afgelopen. Ik hoop dat jullie dan kunnen komen. klaarzetten en opruimen di.. 17.12 groep 7 do. 19.12 groep 5 en 8 samen programma wo. 18.12 zingen bij de kerstavond van ZijActief Ouderenvereniging. Om uiterlijk 19.20 uur aanwezig zijn in "de Wis". Jullie kunnen om circa 20.00 uur weer naar huis zo. 22.12 Kerstconcert (met de fanfare en ander koren) circa 11.00 uur do. 25.12 gezinsviering rnmrn oo

Castenrays dorpsblad De Schans | 2002 | | pagina 1