-19- R.K. Basisschool 'De Stek' Castenray 03 december '02 Notulen: ouderraadvergadering 1. Opening: - Wilbert heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 2. Notulen vorige vergadering: d.d. 08 oktober jl. - De opbrengst voor oberen komt ten goede aan de OR en niet aan de school; - De onderhoud-lijst wordt bijgewerkt door Dionne en Maria S. - Er zal iemand gevraagd worden om in de tuin 1 keer per jaar te snoeien. - Notulen zijn verder akkoord. 3. Mededelingen en ingekomen stukken: - De Sint heeft op verzoek van de Ouderraad enkele spellen en wat speelgoed geschonken aan alle groepen. - Binnengekomen stukken worden, indien nodig, in de toekomst bij de agenda gevoegd en aan de leden gegeven ter inzage. - Er is 100,- ontvangen van de Rabobank; Rabobank bedankt voor deze schenking! - Er is een delegatie van de OR naar de receptie geweest van de fanfare. 4. Algemene punten: - Kerstviering; - Maandag 23 december - Er zijn door de school (verplicht) kunstbomen gekocht, kerstversiering is aanwezig. 5. Punten onderwijsteam: - Dionne bedankt voor de prachtige krans. - De stop-methode is ingevoerd; het team is hierover zeer tevreden. - Er wordt een schoolplan geschreven, 6. Wat er verder ter tafel komtI rondvraag: - De rieten stoel voor de Sint is aan vervanging toe. - Kunnen de kinderen met het bowlingtoemooi de schoolshirts aan krijgen; ja dit kan. - Het decor van de toneelclub paste prima bij het geheel, dit mag gerust ieder jaar. - Wanneer houdt het schoolzwemmen op met bestaan; einde schooljaar. - We hebben een boerenbruid in de OR. 8. Sluiting: Volgende vergadering: 28 januari 20.00 uur. Wilbert bedankt iedereen en sluit de vergadering.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2002 | | pagina 19