Stichting Heemkundig Genootschap Castenray ticfjtmg Qeem&ttnSig Cenootscfja tosttnnrp -16- Afscheid Wim Jeuken Onlangs heeft Wim Jeuken te kennen gegeven, dat hij zijn lidmaatschap van onze stichting wil beëindigen en inmiddels hebben we op gepaste wijze afscheid van hem genomen. We vinden het bijzonder jammer dat we de gezellige noot, die Wim tijdens de vergaderingen wist te brengen, voortaan moeten missen. Hij strooide kwistig met leuke anekdotes over vroegere tijden en met zijn kennis van het Castenrayse verleden had hij zeker geen geringe inbreng binnen onze groep. Verder stelden hij en zijn vrouw Nel zeer gastvrij hun woning ter beschikking als vaste vergaderplaats. We willen beiden dan ook zeer hartelijk danken voor de genoten gastvrijheid en Wim in het bijzonder voor zijn bijdrage aan ons genootschap. We hopen zeer binnenkort onze groep uit te kunnen breiden met een of meer leden, die interesse hebben in de Castenrayse historie. Uit de parochiekroniek In Mei 1945 werd een collecte gehouden voor het stichten van een eeuwigdurende hoogmis tot dankzegging ter ere van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand Deze collecte bracht op de som van f 588,80. Een houten noodschool is gebouwd op de speelplaatsDe lessen werden voordien gegeven in de sacristie, kinderkapel en benedenzaal Parochiehuis. In het begin van dit jaar is bij de firma Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel een nieuwe klok besteld van ±260 kg, welke later aangevuld wordt met twee zwaardere klokken. Zodoende hopen we eerlang tenminste weer één klok te horen luiden om ons ter kerke te roepen, om het angelus te luiden, om blijde en droevige gebeurtenissen met haar tonen te begeleiden. Op het eind van verleden jaar is ook het herstelde uurwerk torenuurwerk) geplaatst in de noodkerk, terwijl aan den gevel een wijzerplaat werd aangebracht. Door de pas opgerichte Patronaatstoneelclub werden 3 uitvoeringen gegeven ten bate van het aankopen van een klok. Batig saldo ruim f500,—. Een tweede uitvoering voor Vastenavond had een batig saldo van f 170,— Aan architect Franssen uit Roermond werd opdracht gegeven plannen te maken voor den herbouw der Parochiekerk. Waar voorheen den toren stond, zal een nieuw travee (gewelfvak JS) worden bijgebouwdwaarboven het doxaal zangkoor/zangzolder JS) wordt aangebracht. De doopkapel wordt verplaatst naar dit laatste travee. Ook de kinderkapel zal worden uitgebreid, terwijl voor de kinderen een aparte ingang wordt aangebracht. In 1945 is met de Gardiaan (overste van de Franciscanen JS) van Venray afgesproken, dat iedere Zon- en Feestdag een Pater zal komen om de hoogmis te doen, omdat voor de kinderen een aparte kindermis wordt gehouden wegens plaatsgebrek in 7 Parochiehuis. De Pater zal daarvoor ontvangen f5 (f3 stipendium bijdrage om een mis te laten lezen JS] en f 2 uit kerkekas). De lijdensmeditaties worden gehouden door W.E.Pater Evermaris O.F.M. Stipendium f 25. Door mij, Pastoor Rieter, is beloofd, dat jaarlijks op Dinsdag na Quinquagesima vastenavondzon dag JS), gedurende het 40 urengebed een hoogmis zal worden opgedragen voor de intenties van Z.H. den Paus, om aldus deel te nemen aan den Eucharistischen Zonnewijzer (zie Analecta XXVII blz. 41 en volgende). Het benodigde stipendium wordt verkregen door een collecte onder deze H.Mis, om aldus alle leden van het Apostolaat des Gebeds gelegenheid te geven hier aan deel te nemen. 1946

Castenrays dorpsblad De Schans | 2002 | | pagina 16