Dinsdag 17 december aub DiÊA/r verniet té zijn in sen mm plaxic m iniei in m zescHsmNQ van de Qoaxmi ibqbn vom bn vuil -15- R.K. Basisschool 'De Stek' Castenray Kerst Sint is weer vertrokken en heeft in overleg met de ouderraad in alle groepen een prachtig cadeau achtergelaten. Sint en ouderraad BEDANKT. Intussen is de school alweer veranderd in kerstsfeer. We zijn in alle groepen op een gezellige manier aan het voorbereiden op het kerstfeest. De kerststukjes in groep 5 t/m 8 worden i.p.v. donderdag 12 dec. op vrijdagmiddag 13 dec. gemaakt. T oneelvoorstellinq Donderdagmiddag 12 dec. a.s. brengen de groepen 5 t/m 8 een bezoek aan "De Wis" waar we op uitnodiging van de toneelvereniging de voorstelling "Dan liever de plomp in" zullen bijwonen. Schoolzwemmen Middels~öe media hebben wij moeten vernemen dat met ingang van het nieuwe schooljaar, dus met ingang van augustus 2003 het schoolzwemmen wordt afgeschaft. In plaats van zwemles krijgen de kinderen dan een gymles. Kledinqinzamelinq Dinsdag 17 december a.s. IS HET WEER ZOVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! U kunt de zakken kleding maandag al bij oris op school afleveren van 15:30 uur tot 17.00 uur of op dinsdag 17 december tot 9.00 uur. Wij willen u alvast heel hartelijk bedanken voor de bijdrage. Wat wordt er ingezameld Wat gebeurt er met deze kleding WZBN), basisschool "De Stek Matthiasstraat 17 te CASTENRAY inleveren bij de ingang van de school óp Wat wordt er niet ingezameld 1) Alle draagbare boven - en onderkleding 2) Nog draagbare schoenen, bij voorkeur aan elkaar vastgebonden 3) Lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, zachte knuffels ed. 1) Tapijt, vloerbedekking 2) Matrassen, 3) Snippers Textiel. U kunt Uw zakken kleding inleveren bij I L |2 Binnenkort houden wij weer een kledinginzameling DOE 1VIEE en breng aub zoveel mogelijk kleding en schoenen (ook van familie en buren) naar de vrachtauto De opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van onze school Alle nog draagbare kleding wordt geëxporteerd naar Afrika en/of Oost Europa. Deze actie wordt georganiseerd door Coro bv uit Roosendaal, tel 0165-376055 11 I i mme mHeum

Castenrays dorpsblad De Schans | 2002 | | pagina 15