-13- Laatste repetitie. Vanavond woensdag 11 december is de laatste repetitie om nog even alles door te nemen. Plannen datum evaluatie. In verband met het plannen van een datum voor de evaluatie, wordt iedereen verzocht om vanavond de agenda van 2002 en van 2003 mee te nemen. Het is de bedoeling dat vanavond de datum vastgesteld wordt. Uitvoeringen. Als het goed is zijn de spelers en de regisseur er klaar voor en zijn de puntjes weer op de i gezet. Er is hard gewerkt om het toneelstuk "dan liever de plomp ingoed op de bühne neer te zetten. Ook de decorbouw heeft de nodige hulp geleverd, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank. Het belooft al met al een heel komische middag/avond(en) te worden waarbij nogal wat gelachen kan worden. Generale voorstelling donderdag 12 december Morgen middag om 13.30 uur zal de generale voorstelling plaatsvinden voor de leerkrachten en de leerlingen van groep 5 tot en met groep 8 van onze basisschool "De Stek". Het is niet precies bekend hoe lang de voorstelling duurt, doch het zal wel zeker later worden dan 15.45 uur. Voorstelling zaterdag 14 en zondag 15 december a.s. Aanstaande zaterdag en zondag zijn de uitvoeringen van het komische stuk "dan liever de plomp inDe aanvangstijd voor beide avonden is 20.00 uur. Kaartjes voor deze uitvoeringen op zijn a 4,00 Euro verkrijgbaar bij: Café-biljart "Het Doelhuis" te Castenray' of Telefonisch via nummer 0478-571308 Wij hopen uiteraard vele van u te mogen begroeten bij onze toneelavond. Tot ziens. Agenda. Woensdag 11 december 2002 Donderdag 12 december 2002 Zaterdag 14 en zondag 15 december 2002 repetitie 19.30 uur generale voorstelling 13.30 urn voor groep 5 t/m 8 "De Stek" uitvoeringen aanvang 20.00 uur /O Gerrit Arts Brienshoekweg 6 5809 EW Leunen 24 uur bereikbaar op Tel: 0478-515221 uitvaartverzorging Toneelgroep Vondel

Castenrays dorpsblad De Schans | 2002 | | pagina 13