AG E N D A 14 nov 18 nov 21 nov 21 nov 23 nov fanfare I I nfms kl j I castenray JUBILEUMFONDS DORPSKLANK ZILVER 1281.56.368 DOE MEE!! HET KAN NOG 23 en 24 no vember Jubileumfeest DOR] PSKLANK zilver Gemeenschapsh uis De WIS -5- Fanfare DORPSKLANK Castenrav 1977 25 2002 24 nov 28 nov 30 nov 01 dec 22 dec 05 jan 20:00 uur repetitie (19:30 groepsrepetitie Saxofoons) 20:00 uur bestuursvergadering (Cafe Hesen) 19:30 uur GENERALE REPETITIE (in de Kerk) 21:30 uur Muziekcommissie 19:00 uur H.Mis viering 25 jarig jubileum, feestavond 10:00-17:00 uur viering 25 jarig jubileum 20:00 uur repetitie (21:30 uur groepsrepetitie Bassen Sax baryton) Oud papier (Piet Direks, Marian Claessens) Intocht St.Nicolaas. Kerstconcert Castenray Nieuwjaarsbijeenkomst 13:30 uur II I I 'fcJcfclc'icik'k'fc'kJc'k'k&'k'iejt'fe'tc'kjcjc

Castenrays dorpsblad De Schans | 2002 | | pagina 5