TOT ZIENS IN "DE WIS" J.nlslclant (castenray -4- Echter ook Dorpsklank ontkwam niet aan de bekende Ups en Downs wat zelfs resulteerde in een heuse NOODKREET in 2001 Een ernstig tekort aan muzikanten was een zeer gevaarlijke bedreiging voor het voortbestaan van de Castenrayse Fanfare. Een Openbare Dorpsvergadering kwam er aan te pas, hoe nu verder En zie thans in 2002 is er HOOP Er werd gereorganiseerd, er kwam een muzikaal beleidsplan, en er zijn weer een groot aantal leerlingen die zich bekwamen in het bespelen van een instrument, zelfs een aantal volwassenen trok de muzikale schoenen aan en gingen voortvarend van start. Zelfs een nieuwe Dirigent nam plaats op de "Bok" Ron van den Beuken uit Meterik Hij studeerde HaFa directie bij Jo Conjaerts en Sef Pijpers aan het Conservatorium te Maastricht. Onder zijn leiding hoopt Dorpsklank opnieuw muzikaal aan de weg te timmeren. Het huidige bestuur spreekt de wens uit dat ook in de toekomst Castenray in staat is haar eigen muziekgezelschap op de been te houden, wat echter ook een taak is voor onze gemeentelijke overheid, zorg voor woningbouw in de Kerkdorpen, want indien er geen kans is voor de jeugd om in eigen te dorp te wonen is het duidelijk wat er met de verenigingen gebeurt ZIJ HOUDEN OP TE BESTAAN Op zaterdag 23 en zondag 24 NOVEMBER zal er feest zijn in Castenray vanwege de Zilveren fanfare en haar jubilarissen. PROGRAMMA: 23 november: 19:00 uur H.Mis in de parochiekerk (opgeluisterd door de fanfare met medewerking van zang solisten en ensemble) 20:30 uur Caselse avond voor alle inwoners Orkest GOING LA PAZ 24 november: 10:15 uur Brunch (voor leden en genodigden) 12:00 uur Huldiging Jubilarissen. Piet Arts (25 jr lid en bestuurslid) Wim Classens, Theo Jacobs, Geert Janssen, Gertie Lucassen. Matht Marcellis, Eric Thielen, John Versteegen, Dini Withagen, (allen 25 jaar lid) Wiel van Rensch (25 jaar muzikant) Hay Rutten (50 jaar muzikant) 13:30 uur Receptie, aanbieding jubileumkado, presentatie nieuwe dirigent, 15:00 uur Optreden diverse joekskapellen. 17:30 uur Sluiting jubileumfeest.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2002 | | pagina 4