Dankbetuiging Voor uw blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden en voor uw aanwezigheid bij de avonddienst en uitvaartdienst van Dora Kuij pers-van de Pasch willen wij u hartelijk danken. kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Castenray, november 2002 De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 16 november om 19.00 uur in de H. Matthiaskerk. -2- egrarenis en crematie on ernermng ■seweg 104 5961 /\J H Ie toon 077 398 70 99 a tersstraat oon oen nr.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2002 | | pagina 2