i ZORGGROEP 1 OUDERRAAD 0^&erra^ Redactieadres: Castelostraat 11 S 579070 Fax 579069 e-mail: deschanscasfenray^home nl Inleveren kopij vóór dinsdag 09.00 uur nr. 46 13 november 2002 Zaterdag 16-11 19.00 uur Zeswekendienst Dora Kuijpers-van de Pasch. Jaardienst Antoon Roelofs. Overleden ouders van Kuijck-Verrijdt en kinderen Overleden ouders Wismans-Nooyen. Jaardienst Piet Keijsers. Misdienaars: Evelien-Mitchell-Yvon-Dirk. Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. 581575. Pastoor van Dommelen is bereikbaar onder tel. 077-4641115. De komende weken zullen leden van de Zorggroep langs komen met donateurkaarten van de Stichting Limburgse Lourdesbedevaarten. Jan Versteegen heeft dit werk vele jaren alleen gedaan, maar zet er nu een punt achter. Jan, hartelijk dank voor je inzet al die jaren! Afgelopen jaar mocht Annie Hendrix deze bedevaart mee maken. Ze heeft dit zeer positief ervaren j Wij hopen ook dit jaar weer iemand uit Castenray mee te laten gaan. Zijn er nog dorpsgenoten, ook buiten Castenray die in een bejaarden- of verpleeghuis wonen, die graag hebben dat de leden van de Zorggroep langs komen, neem dan contact op met telefoonnummer 630848. Enveloppenactie Sinterklaas Bij deze Schans treft u weer de enveloppe aan voor onze jaarlijkse actie voor Sinterklaas. De opbrengst wordt gebruikt voor de organisatie van het bezoek van de Sint aan Castenray. Een dezer dagen worden de zakjes weer bij u opgehaald. Bij voorbaat dank voor uw gift. in i

Castenrays dorpsblad De Schans | 2002 | | pagina 1