17 OUDERENBOND SVOC '01 senioren voetbal Wenst U allen FIJNE KERSTDA GEN en een GELUKKIG EN GEZOND 2002 Truus Helen-Janssen, Klein Oirêa 22, Castenray De Ouderenbond wenst iedereen fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2002 toe. Bijeenkomst 50+ zitting op zondag 6 januari 2002 in de biljartruimte van de familie Wismans om 10.30 uur. Eurovoorlichting op 9 januari. 2002 Op woensdag 9 januari 2002 komt de heer Steverink uit Venray uitleg geven over de Euro. We zijn er dan al mee aan het werken, zodat als we vragen hebben, deze door hem behandeld kunnen worden. Dit gaat plaatsvinden in samenwerking met de Rabobank. Aanvang 14.00 uur Programma SVOC'01 Senioren Trainen: Laatste training voor de seiectie in 2001 zal gehouden worden op 21 december. De le training in 2002 zal zijn op vrijdag 4 januari. Recreantentraining: De recrantentraining start weer op 10 januari. Veteranen SVOC A - SVOC B 15.00 uur. Kerstkaa rtenactie. Bij deze willen we iedereen die bijgedragen heeft aan het slagen van de kertkaartenactie bedanken. Met name willen we de mensen bedanken die kaarten gekocht hebben en de jeugd die deze kaarten verkocht heeft. Langs deze weg willen we iedereen die zich op welke wijze dan ook inzet voor onze vereniging bedanken voor het werk welk het afgelopen jaar voor onze vereniging(en) gedaan is. SVOC wenst iedereen prettige feestdagen en een gezond en sportief 2002.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 16